UCR registercentrum har bred kompetens och lång erfarenhet. Här arbetar ett 50-tal experter på design och organisation av register, ekonomi, teknik, juridik, statistik, analys, kvalitet och vetenskaplig validering.

Vi arbetar med de senaste tekniska lösningarna vilket öppnar för helt nya tjänster som utvecklandet av medicintekniska produkter i form av mjukvara och registerbaserade randomiserade kliniska prövningar.

UCR registercentrum arbetar strikt enligt de lagar och regelverk som styr hanteringen av nationella och regionala kvalitetsregister. Vår hantering av data liksom våra tjänster och processer står under granskning av Datainspektionen.

Här hittar du mer detaljerad information om teknik, juridik och CE-märkning.

 

Tillbaka till toppen