UCR kan erbjuda medical writing service och skriva bl.a.

  • Studieprotokoll,
  • Patientinformation,
  • Studierapport,

allt i enlighet med god klinisk prövningssed (Good Clinical Practice, GCP).

Vi kan även granska dessa dokument eller ge råd och coaching om ni väljer att utveckla dem på egen hand.

Tillbaka till toppen