Region Uppsala:

Börje Wennberg, landstingsstyrelsens ordförande

Sune Larsson, forsknings- och utvecklingsdirektör, ställföreträdande för sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset

Medicinska vetenskapsområdet, Uppsala universitet:

Stellan Sandler, vicerektor, Uppsala universitet

Eva Tiensuu Janson, dekanus, Medicinska fakulteten 

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, institutionen för farmaci

UCR:

Jonas Oldgren (sammankallande och föredragande), verksamhetschef UCR

Tillbaka till toppen