Uppsala Clinical Research Center (UCR) startade sin verksamhet i juli 2001.

UCR är en fristående enhet inom Medicinska vetenskapsområdet, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och är beläget i Uppsala Science Park.UCR är en bred resurs för den kliniska forskningen regionalt, i Sverige och internationellt och vi samarbetar med såväl akademiska forskare som industrin.UCR har idag cirka 120 anställda som är organiserade i sektionerna kliniska prövningar, kvalitetsregister,  laboratorium/biobank och administration. UCR har också en grupp forskare inom olika områden nära knutna till sig. Kompetenscentrumet erbjuder inom klinisk forskning/prövning allt från rådgivning och stödinsatser inom specifika avgränsade områden till kompletta lösningar för stora multicenterstudier. Inom registerområdet har UCR utvecklat unika interaktiva internetbaserade tekniker för kontinuerlig registrering och rapportering och erbjuder specialistkompetens och kompletta lösningar för alla typer av databaser och register.

Tillbaka till toppen