UCR är organisatoriskt knutet till Vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet och till Akademiska sjukhuset, Uppsala.

UCR är sedan 1 juli 2007 en egen centrumbildning som är underställd Uppsala universitets vicerektor och Akademiska sjukhusets sjukhusdirektör. Jonas Oldgren är föreståndare och verksamhetschef.

Centrumråd
UCR har ett centrumråd bestående av fem ledamöter samt UCR:s föreståndare. UCR:s centrumråd och dess ordförande är vald på 3 år. Ledamöter Centrumråd >>

Vetenskapligt råd
Föreståndaren stöds i långsiktigt planering av ett vetenskaplig råd som består av centrumrådet och ledande medicinska forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset samt företrädare för centrumets ledningsgrupp, kvalitetsregistergrupp, biometrigrupp, projektledningsgrupp och forskningsgrupp.

Ledningsgrupp
För ledning och drift stöds föreståndaren av en intern ledningsgrupp bestående av ledarna för UCR:s olika sektioner.

Tillbaka till toppen