-  Vi är mycket glada för att ha rekryterat Sara Hansson och ser fram emot att välkomna henne på UCR. Jag är övertygad om att hennes gedigna kunskaper och ledningserfarenheter kommer vara till nytta för kvalitetsregistersektionen och hela UCR, säger Jonas Oldgren, verksamhetschef på UCR.

Sara Hansson tillträder tjänsten den 1 mars 2017. Hon har en statsvetenskaplig utbildning från Uppsala universitet, och har utöver denna adderat kompetens inom ledarskap, projektledning, digital produktutveckling och agil kravställning och utveckling genom sina olika roller inom Bisnode-koncernen.

- Jag är väldigt glad att få ansluta till sektionen för Kvalitetsregister vid UCR, och förväntansfull och ivrig att få bidra, både internt i verksamheten hos UCR men också i samverkan med andra registercentrum och organisationer, säger Sara Hansson.

Rekryteringen ger möjlighet för Peter Hedman att fokusera på sitt uppdrag som sektionschef för UCRs Utvecklingssektion och han kommer även fortsättningsvis att ingå i ledningsgruppen för UCR.

- De senaste fem åren har jag ägnat min energi, tid och engagemang till att arbeta som chef för UCRs registersektion. Det har varit fem fantastiska år på många sätt. De har varit lärorika, utvecklande och inte minst har jag lärt känna otroligt många duktiga människor. Tillsammans har vi förändrat kvalitetsregister-Sverige. Det finns fortfarande väldigt mycket att utveckla och förbättra men jag känner en stor stolthet över allt vi har åstadkommit under dessa fem år.

På Utvecklingssektionen arbetar vi med alla de frågor som är kopplade till IT. Uppdragen är väldigt varierande och handlar om allt från uppbyggnad av kvalitetsregister i andra länder till nya verktyg och system för forskning och uppföljning. Möjligheten att snabbt och effektivt kunna medverka till att utveckla vården i Sverige och utomlands känns väldigt inspirerande och engagerande.

Ett stort tack till alla er som jag har haft förmånen att få arbeta tillsammans med under de här fem åren och jag ser fram emot att hitta nya spännande projekt framöver så att vi åter får möjligheten att utveckla vården tillsammans, säger Peter Hedman.

Tillbaka till toppen