Professor Stefan James, forskningsledare vid UCR, har av Apotekarsocieteten utsetts till 2016 års Bengt Danielsson föreläsare. Priset ska belysa nya områden inom läkemedelsområdet och Stefan James får priset för sitt arbete med registerbaserade kliniska prövningar – ett sätt att utveckla den kliniska forskningen och läkemedelsutvecklingen.

Under årets Läkemedelskongress kommer han att hålla den sk Bengt Danielssonföreläsningen med titeln ” RRCT: Registerbaserade kliniska prövningar – hur långt har de kommit?” under Läkemedelskongressen den 9 november.

Läs mer om priset hos Apotekarsocieteten

Tillbaka till toppen