För andra året i rad arrangerades konferensen av Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet, i samarbete med Forum Sydost, Forum Norr, Forum Söder, Karolinska Trial Alliance, Gothia Forum och Forum Uppsala-Örebro (regional värd). UCR var lokal arrangör av konferensen.

Över 400 deltagare var med och tog del av presentationer och diskussioner och bidrog med förslag och idéer.

Tema för konferensen i år var ”Pragmatiska patientnära studier - större, snabbare och smartare”. En rapport från konferensen är under produktion och kommer att publiceras kliniskastudier.se liksom presentationerna i pdf. 

Programmet var fyllt av föreläsare och paneldiskussioner som presenterade och diskuterade hur Sveriges välorganiserade sjukvård med nationella kvalitetsregister möjliggör att studier kan genomföras med högsta tänkbara kvalitet till en marginell kostnad jämfört med en konventionell klinisk forskningsstudie. I kombination med tekniska lösningar som e- och m-hälsa har Sverige unika förutsättningar att i nära samarbete med patienterna genomföra studier, utvärdera behandlingsmetoder och nya läkemedels effektivitet i den kliniska verkligheten.

 - Jag tycker att konferensen blev den mötesplats för alla aktörer inom klinisk forskning som vi eftersträvat! Deltagarna och föreläsarna var en spännande mix av forskningssköterskor, minister, forskningsdirektörer, biobanksexperter, myndighetsföreträdare, kliniska forskare, representanter från läkemedels-, medicinteknik- och CRO-företag och registerhållare, säger Jonas Oldgren, verksamhetschef på UCR och lokal värd.

 

 

 

Tillbaka till toppen