En vårdgivare måste bestämma villkor för tilldelning av behörighet. Tilldelning av behörighet måste vara begränsad utifrån behov för att användaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och ska föregås av en behovs- och riskanalys, se 4 kap. 2 § patientdatalagen och även 2 kap. 6 § SOSFS 2008.14.

Behrighetsstyrning small

Enligt gällande regler och föreskrifter framgår följande...

  • behörighet skall begränsas till vad som behövs för en god och säker vård.
  • varje användare tilldelas en individuell behörighet för åtkomst till patientuppgifter
  • beslut om tilldelning av behörighet ska föregås av en behovs- och riskanalys
  • det finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheterna

 Se även stycket om Åtkomstkontroll

Tillbaka till toppen