Syftet med Kvalitetsregister är att öka kunskapen om medicinska åtgärder och ingrepp för att möjliggöra en förbättring av kvaliteten inom svensk hälso- och sjukvård.

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och socialstyrelsen riktlinjer SOSFS 2005:12, finns bestämmelser om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som föreskriver att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkerställas. Detta, tillsammans med samhällets och sjukvårdens snabba förändring och ökade kraven på patientorientering, effektivisering och uppföljning av nya metoder och preparat har medfört en stor behov av strukturerat kvalitetsarbete både lokalt, regionalt och nationellt.

Nationella och regionalla kvalitetsregister erbjuder vårdgivare en utmärkt möjlighet till centralla verktyg att tillmötes gå dess krav och samtidigt momentant erhålla en regionell och eller nationell jämförelse mot andra vårdgivare.

Tillbaka till toppen