Alla landsting, är idag anslutna och har ingått avtal om att använda sig av E-tjänstekort som bygger på SITHS. Detta innebär i sin tur att det inom respektive landstings/vårdgivares förvaltning finns en organisation för att erhålla E-tjänstekort.

Tillhör du en vårdgivare vars organisation inte är en del av Landstinget börja med att kontakta landstinget eller kommunen i din närhet. Du kan även vända dig till ”Svensk e-identitet” eller ”Lorensbergs Communication” som båda är anslutna till SITHs. För aktuellt status besök Ineras hemsida.

För mer information om SITHS se Ineras hemsida om SITHS.

Tillbaka till toppen