Med e-tjänstekort höjs säkerheten vid inloggning till olika datorsystem. E-tjänstekortet är en fysisk och elektronisk id-handling som i regel både innehåller en sjukvårdsidentitet dvs. tjänstelegitimationen och en personlig e-legitimation.

TJÄNSTELEGITIMATION OCH E-LEGETIMATION
Tjänstelegitimnationen består av din tjänsteidentitet som anställd inom vård och omsorg och bygger på SITHS. Din personlig e-legitimation består av ditt personnummer och namn och kan bl.a. användas i kontakt med Försäkringskassan och Skatteverket.

PERSONLIGT
Kortet är personligt och får inte lånas ut.

KODER TILL KORTET
Till ditt kort hör två PIN-koder och en PUK-kod, dvs. sammanlagt tre olika koder som skickas från Telia via Posten till din folkbokföringsadress. 

  1. Det finns en PIN-Kod som skall användas för legitimering/autentisering
  2. Det finns sedan en PIN-kod som används för Underskrift/Signering
  3. PUK-kod - används för Upplåsning av kortet och fungerar i princip på samma sätt som PUK-koden som följer med ett SIM kort till mobilen.

FÖRLUST AV KODER TILL KORTET
Koderna skall förvaras som en värdehandling, har dessa tappats bort måste nya beställas. Vänd dig till Din lokal förvaltning för kort eller den organisation som utfärdat ditt kort.

Det tar ca tre dagar att erhålla nya PUK-kod. Dessa måste hämtas ut hos Posten eller deras ombud.

FÖRLUST AV KORT
Bort-tappat kort behöver spärras. Ett spärrat kort är ogiltigt och går inte att använda för legiteimering. Det kan finnas olika reservkort, ett för inpassering och ett för elektronisk legitimering. Vid föröust av kort vänd dig till din lokala förvaltning.

KORTLÄSARE
För att kunna nyttja ett e-tjänstekort behövs en kortläsare som kan läsa information på kortet. Drivrutiner behöver även vara installerade för kortläsaren på den aktuella datorn som skall användas.

MJUKVARA/PROGRAM FÖR ATT HANTERA CERTIFIKAT
Den aktuella datorn, från vilket e-tjänstekortet skall användas. behöver även ha installerat mjukvara eller program för att hantera certifikaten. Telia e-legitimation och/eller andra certifikat utgivna av Telia för webbaserade e-legitimationstjänster kan nyttja programmet Net iD.

TEST AV E-TJÄNSTEKORT
För att testa ditt e-tjänstekort tillhandahålls följande länk

https://test.siths.se

UCR
UCR tillhandahåller tjänster som nyttjar e-tjänstekort för autenisering vid inloggning till kvalitetsregister med e-tjänstekort. För användar frågor och support gällande e-tjänstekort behöver du vända dig till din lokaförvaltning.

Tillbaka till toppen