Du har fått information om att Du kommer/måste använda e-tjänstekort för åtkomst till registret.Jag har/använder redan idag e-tjänstekort kopplat till SITHS…


Klicka på det svarsalternativ som bäst överensstämmer med registrets situation idag.

  1. Du använder redan idag e-tjänstekortet för behörighetsstyrning och inloggning. Du behöver enbart knyta/aktivera ditt användar-ID till registret.
  2. Jag har ett e-tjänstekort men använder det inte i verksamheten. (Se svar nedan under Nej)

1. Du har inget e-tjänstekort. I sådant fall behöver du införskaffa ett kort genom beställning genom närmaste chef inom er verksamhet. (Följ era lokala rutiner)

Exempel på tillvägagångssätt…

1.1. Efter ett godkännande om att Du kan införskaffa ett e-tjänstekort behöver du fotografera dig och beställa kortet via aktuell förvaltare, i regel samma organisation som utfärdar verksamhetens passerkort.

1.2. Efter fotografering så kommer kortet att tillverkas. När det är klart får du hem ett rekommenderat brev med dina personliga koder, nedan kallat pinkodskuvertet. Kortet skall i samband med detta eller någon dag senare finnas att hämtas ut inom aktuell förvaltning.

1.3. Kortet hämtas i regel ut på samma ställa som Du fotograferade dig. Du behöver ta med dina koder för att kunna aktivera kortet samtidigt som Du kvitterar ut kortet med en giltig legitimation.

 


2. Jag har ett e-tjänstekort men vi använder inte detta i verksamheten för autentisering.

2.1. Du behöver en kortläsare vid arbetsstationen/datorn som du skall använda. Denna måste kunna hantera ditt e-tjänstekort. Saknas detta behöver du beställa det enligt era lokala rutiner, sannolikt från er lokala IT-support.

2.2. Du behöver även tillgång till mjukvara som kan hantera ditt e-tjänstekort t.ex. Net ID. Saknas detta behöver du beställa det enligt era lokala rutiner, sannolikt från er lokala IT-support.

 

Tillbaka till toppen