Du har fått information om att Du kommer/måste använda e-tjänstekort för åtkomst till registret.

ATT KOMMA IGÅNG (FÖRBEREDELSER)
Innan det går att använda ditt e-tjänstekort för inloggning till aktuellt register behöver det aktiveras/knytas till ditt användarnamn i registret. Aktiveringen innebär att din e-tjänstelegitimation knyts till ditt användarnamn i registret. Först därefter går det att nyttja e-tjänstekort för inloggning i registret.Aktiveringsprocessen initieras alltid av registret vid inloggning tills dess Du knutit din e-legitimation till ditt användarnamn i registret.


Aktiveringsprocessen kräver…(se även)

  • ett e-tjänstekort med korrekt pinkod
  • aktuellt användarnamn till registret och lösenord

Genom att klicka på länken ”Kortinloggning” på registretshemsida initieras aktiveringsprocessen för inloggning med stark autentisering och användaren kan knyta sin e-legitimation till sitt användare ID i registret.  I exempelbilderna nedan utgår vi från NetID som mjukvara/program för hanteringen av e-tjänstekortet och registret Auricula för skärmdumpar.

ATT AKTIVERA STARK AUTENTISERING TILL REGISTRET (5 STEG)

1) KORTLÄSARE 
Börja med att sätta e-tjänstekortet i kortläsaren vid datorn som skall nyttjas för åtkomst till registret.

2) REGISTRET
Fortsätt genom att klicka på Kortinloggning.

 Inloggning 1

 

3)    VÄLJ CERTIFIKAT*

Du kommer nu att kunna få möjligheten att välja certifikat att använda. Välj SITHS CA vX. (X = aktuell version)

Valjcert 2

*OBS! 
Det är inte alltid som möjligheten att välja certifikat visas. I dessa fall kommer du att visas fönstret för legitimering, se punkten 4 nedan.

 

4)   ANGE SÄKERHETSKOD/LEGITIMERING

Du behöver nu legitimera dig genom att ange din identifieringskod. Detta görs genom att du matar in din PIN-kod (i regel 6 siffrig) för legitimering/AUTENTISERING.

SITHs Bild 3Klicka därefter på ”Jag legitimerar mig”.

Din säkerhetskod återfinns i ditt pinkodskuvert från Telia. Saknas detta behöver Du beställa en ny pinkod till ditt e-tjänstekort.

 

5) ANVÄNDARENAMN OCH LÖSENORD I REGISTRET
Efter legitimering av e-tjänstekortet behöver Du ange ditt aktuella användarnamn och lösenord för behörighet till registret. Saknas dessa behöver du kontakta de lokalt register ansvariga.


SITHs Bild 5

Efter att korrekt användarenamn och lösenord angivits kommer ditt e-tjänstekort att ha kopplats/knutits till det aktuella användarenamnet i registret och Du släpps in i systemet.Du har nu aktiverat din stark autentisering till registret och kommer nu att kunna använda din e-legitimation för inloggning.

Tillbaka till toppen