Du har fått information om att Du kommer/måste använda e-tjänstekort för åtkomst till registret. Innan Du kan logga in till registret med ditt e-tjänstekort behöver det aktiveras i det aktuella registret.

Har Du redan aktiverat ditt e-tjänstekort följ instruktionerna nedan...

ATT LOGGA IN MED E-TJÄNSTEKORT TILL REGISTRET(5 STEG)

1) Kortläsare
Börja med att sätta e-tjänstekortet i kortläsaren vid datorn som skall nyttjas för åtkomst till registret.

 

2) Registret
Fortsätt genom att klicka på Kortinloggning.

Inloggning 1

3) Välj certifikat*

Du kommer nu att kunna få möjligheten att välja certifikat att använda. Välj SITHS CA vX. (X = aktuell version)

Valjcert 2

*OBS! 
Det är inte alltid som möjligheten att välja certifikat visas. I dessa fall kommer du att visas fönstret för legitimering, se punkten 4 nedan.

 

4) Ange säkerhetskod/legitimering

Du behöver nu legitimera dig genom att ange din identifieringskod. Detta görs genom att du matar in din PIN-kod (i regel 6 siffrig) för legitimering/AUTENTISERING.

SITHs Bild 3

Klicka därefter på ”Jag legitimerar mig”.

Din säkerhetskod återfinns i ditt pinkodskuvert från Telia. Saknas detta behöver Du beställa en ny pinkod till ditt e-tjänstekort.

5) Inne i registret

 Du skall nu komma in i det aktuella registret.

Tillbaka till toppen