Att använda e-tjänstekortet i arbetet kan skilja sig åt beroende på hur kortet används i övrigt inom verksamheten. Gemensamt för alla e-tjänstekort är att varje session måste aktiveras genom att kortet ansluts till datorn och korrekt pinkod för legitimering anges. Sessionen är aktiv till dess kortet avlägsnas från datorn.

Det finns i stort sett två användningsalternativ.

  1. För verksamheten som kräver kort i övriga applikationer blir registret endast en av många applikationer och fördelarna med ”single sign on” gäller. Dvs. registret kommer inte att kräva någon egen inloggning med användarnamn och lösenord utan kommer att känna av kortet.

  2. För en verksamhet där registret ännu är ensamt om att kräva kort kommer registret att bli den enda applikationen som efterfrågar pinkod för legitimering.

     

     

Tillbaka till toppen