Nedan följer en kortfattad beskrivning av olika problem som kan uppstå vid inloggning med e-tjänstekort.

 

Syfet med texten är att ge användaren en vägledning till att själv kunna avhjälpa problemet alternativt kunna utesluta möjliga fel. I de fall nya problem identifierats kommer vi att lägga till texter på denna sida.

 

Sidan kan inte visas

 

Felsök vidare utifrån det alternativ som bäst beskriver problemet enligt nedan.

 

 

Vid tveksamheter stäm av med en kollega om de kan logga in alternativt titta på registrets hemsida för information om störningar eller kontakta din lokala support för registret.

När det gäller support, som UCR i egenskap av administratör eller förvaltare av ert kvalitetsregister kan tillhandahålla, är denna, gällande e-tjänstekort, i stort begränsade till att stämma av om tjänsten e-tjänstekort fungerar eller inte.Vi kan inte hjälpa till med felsökning med mjukvara lokalt på din dator eller gentemot ditt e-tjänstekort.

För att underlätta i felsökningen har vi sammanställt en lista över de vanligaste fel som uppmärksammats och förslag på lösningar som fungerat.

 

Säkerställ att Du satt kortet i läsaren, är kortet inte alls istoppat eller enbart delvis istoppat? Kortet måste vara istoppat så långt som kortläsaren tillåter för att informationen på kortet skall kunna läsas korrekt. Läsaren måste kunna komma åt och läsa från chipet. Generellt gäller att kortet skall stoppas in med chipet på ovan sidan och längst in i läsaren.

Det händer även att kortläsaren går söder. I dessa fall kan ingen information läsas från kortet. Detta verfieras enklast genom att högerklicka på NetID ikonen. Om kortet sitter i korrekt och läsaren fungera så skall du kunna t.ex. kunna byta säkerhetskod (PIN).


Har Du nyligen varit inloggad i systemet och tagit ut ditt e-tjänstekort från läsaren?

I de flesta fall hanterar mjukvaran för kortet detta lokalt på din dator beroende på konfigurationen. Men det kan även vara så att datorn fortfarande har kvar information om din senaste inloggning i webbläsaren. Detta kommer inte att godkännas av den tjänst som hanterar registrets kort inloggning varför Du kommer att mötas med svaret att sidan inte kan visas.

För att lösa problemet stäng ner den webbläsare som Du användare för att öppna registret helt och hållet och prova igen. I bland kan Du behöva starta om datorn.


För att kunna nyttja inloggningstjänsten för e-tjänstekort behöver ditt e-tjänstekort vara laddat med SITHS certifikat. Saknar ditt e-tjänstekort detta kommer tjänsten inte att tillåta att Du loggar in mot registret och Du kommer att erhålla ett meddelande om att sidan inte kan visas.

För att kontrollera vilka certifikat som finns på kortet kan Du höger klicka på programikonen för det program som du användare för korthanteringen t.ex. Ned ID. Från den menyn som öppnas väljer du Administrera. Följande fönster öppnas.

Certifikat

OBS!Notera att denna bild har blivit redigerad. Bredvid respektive certifikat återfinns oftast användarens namn och personnummer eller HSA-ID alternativt annat ID som kan vara aktuellt beroende på certifikat.Det kan även förekomma fler certifikat än dem i bilden.

Kan du se att du saknar erforderliga certifikat behöver Du installera dessa på kortet.

Kontakta din lokala IT- förvaltning för stöd i denna process.


Detta meddelande om att kortet saknar HCC innebär att SITHS certifikat (Health Care Certificate) behöver laddas ned på kort i efterhand.

NetID HCC

Detta kan delvis bero att det egna landstingets eller kommunens kort av någon anledning behöver ”fräschas till” med en uppdatering av certifikaten. Det kan även vara så att mjukvaran som hanterar korten, t.ex. Ned ID inte installerats korrekt eller med rätt behörighet. Om en användare utan administratörs rättigheter kunnat installera programmet på datorn kan det mycket väl vara så att programmet inte fungerar fullt ut.

Prova med att testa Ditt kort på en annan dator som Du vet att det fungerar med att nyttja e-tjänstekort. Alternativt be en kollega vars kort Du vet fungerar testa att logga in från din dator.

 

Vid fortsatt problem vänligen kontakta din lokala IT- förvaltning för stöd i denna process.


Har Du provat de olika förslagen ovan men möts fortfarande av meddeladnet att sidan inte kan visas kan Du själva prova att logga in direkt på en testsida som tillhandahålls av INERA...

 

...väl på denna sida klicka på "Login". Från denna sida finns det en möjlighet att testa ditt kort gentemot en annan sida.
 
Det finns sedan en rad felsökningsalternativ på Secmakers service sida...
 
   

Har Du inte kunnat lösa ditt problem med inloggning till registret efter att ha följt och provat de olika förslagen på dessa båda sidor behöver Du sannolikt kontakta den lokala IT support/förvaltning för stöd.

UCR har tyvärr ingen möjlighet att felsöka din lokala konfiguration utan vi är begränsade till att kunna verifiera att tjänsten är uppe och tillgänglig i det aktuella registret.

 

 

Tillbaka till toppen