I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall åtkomst till patientuppgifter föregås av stark autentisering. Ett E-tjänstekort är en fysisk och elektronisk id-handling som kan nyttjas för stark autentisering av din användares identitet. Direktåtkomst av personuppgifter i kvalitetsregister måste föregås av stark autentisering, se e-tjänstekort för mer information.

Information om e-tjänstekort, aktivering, inloggning och felsökning, läs mer


Exempel...

 OBS!

Det är sedan rekommenderat att komplettera denna sida med ett datum för när registret enbart kommer att tillåta inloggning med stark autentisering så fort ett sådant fastslagits tillsammans med CPUA och styrgruppen.

Tillbaka till toppen