Klicka på aktuell bild för att ladda ner dokument som pdf.
UCR e tjanstekort small

Ladda ner texterna från fråga 1 till 10 kring e-tjänstekort i kvalitetsregister som förvaltas av UCR som pdf.

Dokumentet var senast uppdaterat 2011-05-25.

OBS! De mest aktuella texterna återfinns alltid under respektive. Dokumentet är enbart tänkt som ett stöd eller komplement till hemsidans texter.

 SITHS Test

Ladda ner texterna för test av e-tjänstekort i kvalitetsregister som förvaltas av UCR som pdf.Dokumentet var senast uppdaterat 2011-05-30.

 
Tillbaka till toppen