Om detta inträffar behöver problemet åtgärdas lokalt på klientdatorn. Detta görs enklast genom att användaren manuellt acceptera den nya rootcertifikatet. Om detta inte är möjligt på grund av rättigheter som saknas på klientdatorn så måste uppdateringen göras av någon från det lokala IT-stödet.

Anvisningar för manuell installation av SITHS Rootcertifikat finns i Appendix A i
dokumentet "Teknisk beskrivning SITHS Root CA" på denna sida hos Inera.
 
 
Tillbaka till toppen