UCRs centrala supportorganisation tar hand om registersystemen men tar inte hand om användningen av systemen. Detta görs i stället av registerorganisationen eller i vissa fall av landstingens it-avdelningar.

Supporten för de register som är anslutna till UCR registercentrum är uppdelad i tre olika led.

Det är viktigt att användarna av systemen i första hand vänder sig till sin lokala supportorganisation, som kan variera från vårdgivare till vårdgivare. Den lokala supportorganisationen kan sedan lyfta respektive fråga till den centrala supportorganisationen på UCR. Det är emellertid viktigt att alla ärenden först samlas upp lokalt. Detta för att den lokala förvaltningen ska få information om vilka problem användarna drabbas av.

Den centrala supportorganisationen på UCR är tillgänglig mellan klockan 08:00 och 17:00 vardagar. Alla ärenden erhåller en kvittens när de mottas av ärendesystemet. Därefter slussas ärendet vidare till de delar av den centrala supportorganisationen som hanterar respektive register. Här prioriteras, hanteras och åtgärdas sedan ärendena utifrån typ och beskrivning. Alla ärenden åtgärdas inom 2-3 arbetsdagar, detta betyder dock inte att de löses.

I alla kontakter med den lokala supportorganisationen är det viktigt att

  • Uppge namn och namn på sjukhuset/vårdenheten.
  • Uppge kontaktuppgifter, både e-post och direkttelefonnummer.
  • I vissa register finns en kategorisering av ärenden. Välj den som passar bäst.
  • Göra en korrekt och tydlig beskrivning av ärendet. Gäller ärendet en specifik sida, ange sidnamnet tillsammans med beskrivningen.
  • Observera att patients personuppgifter aldrig får bifogas ett ärende.
Tillbaka till toppen