Kontakta oss


Telefon: 018-611 95 00
Fax: 018-51 55 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hitta hit

Nyheter

UCR medverkar i studie om embryokvalitet vid provrörsbefruktning

Två forskare från UCR, Lars Berglund och Nermin Hadziosmanovic, har medverkat i en mycket uppmärksammad studie från Carl von Linnékliniken om ett nytt poängsystem för att bedöma embryokvalitet vid provrörsbefruktning.

Läs mer: UCR medverkar i studie om embryokvalitet vid provrörsbefruktning

 

AHA i Chicago

Forskare och företrädare från UCR deltog med presentationer och föredrag på AHA Scientific Sessions i Chicago den 15-19 november 2014. AHA Scientific Sessions är den ledande kardiovaskulära kongressen i USA med mer än 17 000 deltagare från mer än 100 länder.

Lars-Wallentin-Paul-Dudley-White-forelasning-liten


Lars Wallentin, grundare av UCR, fick som andra svensk i historien hålla den prestigefyllda Paul Dudley White-föreläsningen. Priset föräras dem som det amerikanska hjärtsällskapet anser har haft stor betydelse för hjärtmedicinen.

Lyssna till intervjun som Dagens Medicin gjort med Lars Wallentin med anledning av priset.

 

SSF anslag Biomarkörer för klinisk relevans

Ny siegbahnAProfessor Agneta Siegbahn tilldelades tillsammans med professor Lars Lind, docent Jonas Oldgren och professor Lars Wallentin den 5 november 2014
ett forskningsbidrag på 35 Mkr under fem år från Styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Anslaget går till projektet "Biomarkörer i hjärt-kärlsjukdom - ABC risk score”.

Projektet har som målsättning att ta fram biomarkörer som för säkrare riskbedömningar och möjligheter att kunna individanpassa behandling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom, förmaksflimmer och stroke. Projektet konkurrerade med 133 andra an-
sökningar och var det enda projektet inom hjärt-kärlområdet bland de nio som erhöll anslag.

Läs mer: SSF anslag Biomarkörer för klinisk relevans

 

Svensk studie visar att mjölk kan ge ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom

Det vi såg var att högt intag av mjölk gav högre risker, säger professor Karl Michaëlsson till SVT.

Till intervjun i SVT om studien

Till artikeln (BMJ)

 

 

Anna Beskow en av tre finalister till utmärkelsen Framtidens ledare i sjukvården

Anna Beskow är chef för Uppsala Biobank som är en del av UCR. Hon tillträdde som chef för biobanken när den bildades 2008.

Priset Framtidens ledare delas ut av Sjukvårdens ledarskaps­akademi. Syftet är att lyfta fram unga ledare som har visat prov på skickligt ledarskap.

Priset delades ut på Sjukvårdens ledarskapsdag den 21 oktober av Drottning Silvia och juryns ordförande Barbro Fridén.

 

European Society of Cardiology Congress 2014

UCR var välrepresenterat på ESC, världens största kardiologikongress. Av de 5000 presentationer som hölls under kongressen, var ca 50 relaterade till UCR genom anknutna forskare, studier eller register.

Ett axplock ur programmet:

Den första registerbaserade randomiserade studien, TASTE, presenterades första gången för ett år sen, och i år presenteras ettårs-resultaten av Bo Lagerqvist.

Johan Sundström presenterar en poster ” Exercise and risk of atrial fibrillation - a systematic review and network meta-analysis”.

Jonas Oldgren håller föredraget ” My patient on anticoagulants presents with an ischaemic stroke”.

Ur registret SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry) presenterar Christoph Varenhorst en jämförelse mellan läkemedelsstent och vanliga metallstent vad gäller förekomsten av stent-trombos.

Hela listan med UCR:s deltagande i ESC 2014 finns här.

 

SymBIO's- att både kunna ge och få

Ny storgardsMaria Storgärds på Uppsala Biobank har fått beviljat anslag från Vinnova (Verket för innovationssystem) för att genomföra en förstudie " SymBIO's- att både kunna ge och få", under hösten 2014. Förstudien ska undersöka hur man kan öka tillgången av biologiskt material samt den information om provet och provgivaren som finns inom sjukvården för produktutveckling och metodvalidering som sker hos företag, utan att riskera patientintegriteten. Förstudien ska också undersöka om de företag som får tillgång till detta i sin tur kan ge ekonomisk ersättning för detta till sjukvården, i en modell som är transparant och kostnadsneutral. Allt ska kunna genomföras i enlighet med gällande lagar och regler. Resultatet av denna undersökning ska bli en modell där både de som ger och de som får kan känna sig trygga med att detta utbyte är lagligt och att integritetsskyddet består. För detta behövs också att en samtyckesblankett skapas, där provgivaren godkänner att uttaget biologiskt material i samband med operation används för forskning och utveckling.

Om det blir lättare för företagen att få tillgång till biologiskt material uttaget som en del av vårdprocessen, tillsammans med relevant information, skapas möjligheter för den medicinska företagsamheten i Sverige att utvecklas och ta större marknadsandelar och därmed skapa fler arbetstillfällen. Provgivaren blir också en vinnare, då man får del av nya analysmetoder, nya diagnosmetoder och nya behandlingsmetoder, etc. Om detta lyckas och när modellen är utvecklad, testad och validerad är vår avsikt att sprida den till andra sjukvårdsregioner i Sverige.

 

Universitetsledningen besökte Uppsala Biobank

Den 12 maj 2014, hade Uppsala Biobank besök av Uppsala universitets ledning, med rektor Eva Åkesson, pro-rektor Anders Malmberg och universitetsdirektören Ann Fust.

Uppsala Biobank fick under besöket möjlighet att berätta om sin historia och tillkomst, vilka uppdrag som biobanken har fått av sina huvudmän (landstinget och universitetet) och hur väl biobanken utnyttjas av forskare i Uppsala.

Vi fick också beskriva hur vi lyckats med att skapa en väl fungerade infrastruktur kring insamling, lagring och utplock av biobanksprover (blodprov), samt hur Uppsala Biobank kan bidra till att öka attraktionskraft för kompetens, forskning och investeringar i Uppsala.

 

Rektorsbesok-140512

 

Därefter tog Anna Beskow, chef för Uppsala Biobank, med sig gästerna på en rundvandring på avdelningen för klinisk kemi och farmakologi, som är vår samarbetspartner för insamlingen av blodprov och till Fryshotellet där vår automatiska frys finns för lagring och utplock.

En av kommentarerna av besökarna var att det var trevligt och intressant att få göra besök i en väl fungerade verksamhet. Uppsala Biobank var förstås glada och nöjda att kunna få visa upp vad som åstadkommits under de sex år som verksamheten funnits.

 

STABILITY-studien presenterades på ACC

I en världsomfattande studie har forskare studerat om inflammationshämning kan förebygga sjukdomstillstånd som har sin grund i åderförkalkning. Hos i övrigt välbehandlade patienter med kronisk kranskärlssjukdom hade behandlingen inga säkra effekter på dödlighet och sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom men studien gav ändå stöd för att inflammationshämning kan ändra utvecklingen av riskabla åderförkalkningsförändringar i kranskärlen. 

Sedan många år har man kunnat påvisa inflammation vid de åderförkalkningsförändringar i hjärtats kranskärl som leder till hjärtinfarkt. I en stor världsomfattande studie (STABILITY) har en internationell forskargrupp studerat inflammationshämning för att förebygga åderförkalkningshändelser. Resultaten från studien publicerades söndag 30 mars i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine samtidigt som de presenteras vid American College of Cardiology´s årliga möte i Washington.

Studien har letts av professor Lars Wallentin vid Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR) och professor Harvey White från Auckland, Nya Zealand.

Läs pressmeddelandet

 

Robert Califf höll årets Göran Gustafsson föreläsning

Robert Califf är professor i kardiologi och grundare av världens största akademiska kliniska forskningsinstitut vid Duke University, USA (DCRI), förebild för Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR).

Torsdag 13/3 höll han årets Göran Gustafssonföreläsning i Grönwallsalen med ett mycket visionärt tema "Redesigning the Foundations for Clinical Research at a National Level". Se föreläsningen på http://media.medfarm.uu.se/play/video/3953 Han var också gäst hos UCR som han ser som en inspiration för uppbyggnaden av nationella kvalitetsregister.

Robert Califf är en av världens mest citerade forskare i medicin och har lett den teknologiska utvecklingen av behandlingsprövningar inom hjärtsjukvården.

Idag leder han processen att genom den nya informationsteknologin integrera USA i ett gemensamt nätverk för kvalitetsregister, biologiska mätningar och kliniska prövningar för att förbättra sjukvården http://www.pcornet.org/.

 

Fortsätt satsa på kvalitetsregister – det räddar liv

Ordföranden för det nationella kvalitetsregistret Swedeheart Tomas Jernberg och UCRs medarbetare professor Lars Wallentin och docent Stefan James är tillsammans med verksamhetschefer för Sveriges största hjärtkliniker undertecknare av en debattartikel som publiceras på Svenska Dagbladets Brännpunkt. De skriver:

Idag (23/1) publiceras en studie i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet som visar att svensk hjärtsjukvård är i världsklass. Hjärtläkare och forskare från Storbritannien och Sverige har jämfört hjärtinfarktsvården i de båda länderna genom att utvärdera samtliga patienter som vårdats för hjärtinfarkt under en sex-årsperiod. Studien visar att dödligheten 30 dagar efter hjärtinfarkt är 30 procent lägre i Sverige (7,6 procent, jämfört med 10,5 procent). Skillnaden i dödlighet bedöms bero på en högre och jämnare kvalitet i svensk hjärtsjukvård. Studien visar att mer än 10 000 liv skulle ha kunnat räddas i Storbritannien om de brittiska patienterna hade fått samma sjukvård som i Sverige.

Läs mer: Fortsätt satsa på kvalitetsregister – det räddar liv

 

RRCT uppmärksammas i European Heart Journal

UCRs medarbetare professor Lars Wallentin och docent Stefan James intervjuas i CardioPulse med anledning av RRCT och dess betydelse för forskning och utvärdering av behandlingsmetoder.

Läs mer: RRCT uppmärksammas i European Heart Journal

 

Nytt blodprov påvisar ökad sjukdomsrisk

Forskare vid Uppsala Kliniska Forskningscentrum, UCR, leder utvecklingen av ett nytt blodprov där man mäter halterna av ett protein (GDF-15) och dess förmåga att förutse risken för hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Forskargruppen har tidigare visat att GDF-15 nivåerna är förhöjda vid diabetes, nedsatt njurfunktion, nedsatt hjärtfunktion, akut hjärtinfarkt och att förhöjda nivåer dessutom också indikerar en ökad risk för återinsjuknande och för tidig död vid dessa sjukdomar.

Nu presenterar forskarna att förhöjd GDF-15 nivå hos en kliniskt frisk äldre person är relaterad till risken att insjukna och avlida i förtid såväl i hjärt-kärlsjukdom som cancer. Resultaten baseras på mätningar av GDF-15 nivåerna hos 940 71-åriga friska män från Uppsala från den s.k. ULSAM studien (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men) och hur de relateras till sjuklighet och dödlighet vid 10 års uppföljning. Efter att ha korrigerat för ett stort antal andra kliniska och laboratoriemässiga riskfaktorer indikerar en ökad GDF-15 nivå ca 50–60% ökning av risken för sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och 30–40% ökning i sjuklighet och dödlighet i cancersjukdom.

Forskarna utreder nu om GDF-15 är en faktor som kan bidra till sjukdomsutveckling eller om det är en faktor som indikerar en ökad känslighet för utveckling av hjärt-kärl och cancersjukdom. GDF-15 är en signalsubstans som många olika celler kan sända ut som tecken på överbelastning och stress och därmed ett nedsatt försvar mot sjukdomsframkallande faktorer.
- Kanske är GDF-15 nivån en indikator på biologiskt åldrande som t.o.m. kan vara bättre än den kronologiska åldern på att förutsäga risken för sjuklighet och dödlighet i våra vanligaste åldrandesjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och cancer, säger professor Lars Wallentin.

Läs hela artikeln i Plos One

 

Rökning förändrar vår arvsmassa

Att rökning innebär stora hälsorisker är numera allmänt accepterat. Nya forskningresultat från Uppsala universitet och UCR (Uppsala Clinical Research Center) visar att rökning förändrar flera gener som kan kopplas till hälsoproblem hos rökare, till exempel ökad risk för cancer och diabetes.

Vi ärver våra gener av föräldrarna vid födseln. Senare i livet kan arvsmassan förändras genom så kallad epigenetisk modifiering, vilket innebär kemiska förändringar av DNA:t som påverkar genernas aktivitet. Sådana förändringar orsakas normalt av åldrandet men kan också uppkomma på grund av miljöfaktorer och livsstil.

Läs mer: Rökning förändrar vår arvsmassa

 

RRCT är en av årets viktigaste forskningsnyheter enligt Dagens Medicin

Forskare vid UCR står bakom den RRCT-studie (Registry-Based Randomized Clinical Trial) som finns med som nummer 5 på Dagens Medicins rankning av de tio viktigaste studierna det gångna året.

Läs mer: RRCT är en av årets viktigaste forskningsnyheter enligt Dagens Medicin

 

Rapport om användbara data inom kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister är ett system av kvalitetsverktyg som ger oss i Sverige unika möjligheter att utveckla kvaliteten i vården. Kvalitetsregistren utgör en viktig källa till kunskap och forskning kring olika sjukdomsgrupper men det finns fortfarande en stor outnyttjad potential.

Projektet Användbara data är en del av SKLs satsning på att öka användning och spridning av kvalitetsregisterinformation. Man betonar vikten av att alla register ska möjliggöra för verksamheterna att få tillgång till sina egna data online och i realtid. Dessutom ska dessa data vara tillgängliga på ett enkelt sätt som stödjer förbättringsarbete.

Det direkta resultatet från projektet är en ny statistikrapport Koll på läget för att enkelt presentera nulägesinformation för vårdenheterna om hur de ligger till för ett antal centrala mätvärden. Detta för att de ska snabbt kunna göra sig en bild av eventuella avvikelser och kunna agera om något inte står rätt till. Rapporten vänder sig till sektionschefer och medarbetare och ska inte kräva några djupare statistik-eller registerkunskaper.

Användbara data-projektet är ett samarbete mellan UCR och Swedeheart.

Läs rapporten här

 

Sverige förebild för dansk hjärtsjukvård

Tisdag 1 oktober hade UCR och Akademiska sjukhuset besök från Danmark. Kardiologer och sjukvårdspolitiker från Själland kom till Uppsala för att diskutera primär PCI och kvalitetsregistret SWEDEHEART.

I Danmark får PCI (Percutaneous Coronary Intervention) endast utföras på sjukhus där man har hjärtkirurgi. På Själland ska alla patienter med hjärtinfarkt därför transporteras till Köpenhamn, som är det enda sjukhuset med hjärtkirurgisk verksamhet. Det kan ta ett par timmar, men enligt riktlinjerna ska primär PCI helst utföras inom 60 minuter. Danska kardiologer vill att PCI ska få utföras även på mindre sjukhus, så att fler patienter får tillgång till snabb behandling.

Danska kardiologer är också intresserade av svenska kvalitetsregister, och intresse finns för att ansluta sig till SWEDEHEART. I Danmark finns liknande register, men de används inte nationellt. Olika regioner har olika register som inte kan samköras.

Besöket uppmärksammades i dansk media, både i TV och tidningar.

Se ett nyhetsinslag från danska TV 2:
Hjertesag for politikere

Artikel från dansk dagstidning.
Hjerteregistre og hjertefolelsegruppe

 

Mekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp lika bra som manuella

Vid hjärtstopp utanför sjukhus är det viktigt med effektiva bröstkompressioner utan uppehåll. Detta för att åstadkomma ett blodflöde som minskar risken för hjärnskador och ökar överlevnaden. En ny Uppsalaledd studie visar att mekaniska bröstkompressioner med defibrillering under pågående kompressioner ger lika bra resultat som manuell hjärtmassage. I studien ingick bland annat patienter som vårdades inom intensivvården på Akademiska sjukhuset samt vid sjukhusen i Gävle och Västerås.

 

– Studien visar att mekaniska bröstkompressioner utan avbrott för defibrillering är lika bra som manuella. Våra resultat visar att metoden är säker och skyddar hjärnan lika bra, säger Sten Rubertsson, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet.

 

De nya rönen presenterades söndagen den 1 september vid den årliga konferensen ESC (European Society of Cardiology) i Amsterdam. Forskningen om hjärtstopp har under flera år fokuserat på att förbättra behandlingen genom att öka blodflödet under hjärtlungräddningen samt att sänka kroppstemperaturen för att minska hjärnskador och öka överlevnaden. Under senare år har intresset för mekanisk bröstkompression ökat och flera olika produkter har kommit ut på marknaden. Men det har saknats genomarbetade vetenskapliga studier av funktionen.

 

I studien, som inleddes 2008, undersöktes drygt 2 500 patienter med hjärtstopp från sex ambulansområden i Sverige, Holland och England. Patienterna fördelades slumpmässigt till antingen mekaniska bröstkompressioner/defibrillering under pågående kompressioner eller traditionell behandling med manuella bröstkompressioner enligt gällande riktlinjer.

 

Patienternas överlevnad och neurologiska tillstånd följdes från fyra timmar efter hjärtstoppet och upp till sex månader efter att de lämnat sjukhuset.

 

– Vi antog att överlevnaden efter fyra timmar skulle vara bättre i gruppen som fick mekanisk bröstkompression. Men båda grupperna överlevde i lika stor utsträckning och med lika gott neurologiskt tillstånd, säger Sten Rubertsson.

 

Han betonar samtidigt att siffrorna visar en svag positiv trend till förmån för den mekaniska behandlingen, men att skillnaden inte är signifikant: 23,6 procents överlevnad jämfört med 23,7 procent vid manuell behandling. Bland de överlevande var hälsotillståndet (den neurologiska funktionen) något bättre efter mekanisk behandling när de lämnade sjukhuset: 8,3 procent jämfört med 7,8 procent efter manuell behandling. Motsvarande siffror efter sex månader var 8,5 procent mot 7,6 procent.

 

Trots avsaknaden på signifikanta skillnader i överlevnad och hälsa, konstaterar Sten Rubertsson, att mekanisk behandling i vissa fall vara att föredra.

 

– Att behandla manuellt i snabbåkande fordon kan utsätta ambulanspersonal för risker och är dessutom, om behandlingen är långvarig, fysiskt ansträngande. Mekanisk behandling är också en fördel i samband med hjärtstopp vid akut kranskärlsröntgen, säger Sten Rubertsson.

 

FAKTA

I studien ingick 2589 patienter från sex ambulansområden i Sverige, Holland och England, 14 sjukhus och 770 ambulansmän. Från Sverige ingick patienter som vårdades inom intensivvården på Akademiska sjukhuset samt på Gävle sjukhus och Västerås sjukhus. Studien har planerats och letts av Sten Rubertsson, professor vid Uppsala universitet och överläkare inom anestesi och intensivvård på Akademiska sjukhuset.

För mer information, vänligen kontakta Sten Rubertsson, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper/anestesi och intensivvård, Uppsala universitet, 018-611 39 81 eller 070-869 39 96

 

Unik svensk registerstudie kan ändra behandling vid hjärtinfarkt

Att suga ut blodproppar ur hjärtats kranskärl vid akut hjärtinfarkt räddar inte fler liv jämfört med att endast behandla med ballongvidgning. Det visar en ny unik skandinavisk studie, som presenteras idag vid Europeiska hjärtläkarkonferensen i Amsterdam. Resultaten publiceras samtidigt i tidskriften New England Journal of Medicine.

 

- Våra resultat ifrågasätter nyttan av utsugning av blodproppar som rutin. Studieresultaten kommer sannolikt att ha en omedelbar inverkan på klinisk praxis och internationella riktlinjer, säger huvudförfattaren Ole Fröbert, professor vid Hjärtkliniken vid Örebro universitetssjukhus.

 

Studien är koordinerad av Uppsala Clinical Research Center (UCR), som är en enhet inom Uppsala universitet och Uppsala läns landsting. Studien omfattar 7200 patienter och är den första studien av utsugning av blodproppar vid hjärtinfarkt som är tillräckligt stor för att dra meningsfulla slutsatser om dödlighet och sjuklighet. Det är också den största randomiserade studien av en behandlingsteknik vid hjärtinfarkt som har gjorts någonsin. Studien är unik i sitt slag, där Sveriges välorganiserade sjukvård med nationella kvalitetsregister har varit en förutsättning för genomförandet.

 

- Tack vare våra offentliga register har studien genomförts med högsta tänkbara kvalitet till en marginell kostnad jämfört med en konventionell klinisk forskningsstudie. Den här typen av studie öppnar möjligheter för utvärdering av etablerade behandlingsformer som är viktiga för patienterna men saknar kommersiellt intresse, och kan bidra till att Sverige återtar sin roll som världsledande när det gäller kliniska prövningar, säger studiens ordförande och initiativtagare Stefan James, överläkare och docent vid UCR.

 

Studien är genomförd tillsammans med samtliga sjukhus i Sverige. Hälften av patienterna fick endast ballongbehandling och den andra hälften fick behandling genom utsugning av en blodpropp före ballongbehandling.

 

Resultaten visar att dödligheten 30 dagar efter operationen inte skiljer sig mellan grupperna. Det är inte heller någon skillnad mellan de två grupperna när det gäller risken för till exempel ny hjärtinfarkt, stroke eller komplikationer till behandlingen. Inte heller högriskgrupper såsom rökare, patienter med diabetes eller patienter med stora blodproppar har någon påvisad nytta av behandlingen. Internationella riktlinjer rekommenderar idag att patienter med akut hjärtinfarkt behandlas med utsugning av blodproppar, och hos patienter med stora blodproppar har det ansetts vara särskilt effektivt. Senare forskning har dock visat att utsugning av en blodpropp kan medföra risker för till exempel stroke eller blodpropp.

 

- Våra resultat visar att det går att suga ut blodpropparna riskfritt, men patienterna tycks inte hjälpta av det, säger Stefan James.

 

Referens: Fröbert, Lagerqvist et al, Thrombus Aspiration during ST- Elevation Myocardial Infarction - A Multicenter, Prospective, Registry-Based Randomized Clinical Trial, New England Journal of Medicine.

 

För mer information, vänligen kontakta Stefan James, docent i kardiologi, Uppsala Clinical Research Center (UCR), mobil: 0705-94 44 04, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Ole Fröbert, professor i kardiologi vid Örebro Universitetssjukhus, mobil: 0730-89 54 13, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

FAKTA
Om hjärtinfarkt:
Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp stänger av blodflödet till ett av hjärtats kranskärl, vilket omedelbart leder till att en del av hjärtat får syrebrist och slutar fungera. Detta kan i sin tur leda till hjärtstillestånd eller bestående hjärtskada. Hjärtinfarkt behandlas med blodproppslösande läkemedel och ballongvidgning av det avstängda blodkärlet genom att en tunn plastslang förs upp till hjärtat via handleden eller ljumsken. Blodkärlet armeras sedan ofta med ett tunt metallrör för att hålla det öppet. Innan kärlet vidgas kan man genom en tunn plastslang suga ut de blodproppar som stängt kärlet. Syftet med detta är att ta bort proppen och inte bara splittra den med ballongen.

Om Swedeheart och TASTE:
Swedeheart är ett nationellt kvalitetsregister som drivs av läkare och sjuksköterskor med stöd av Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Deltagande är frivilligt men alla patienter har möjlighet att avböja deltagande i nationella register. Registret fungerar på alla sjukhus i landet och alla patienter som genomgår ballongvidgning av hjärtinfarkt finns med. Swedehearts syfte är förbättra vården genom att registrera bakgrundsfaktorer, sjuklighet, blodprover och givna behandlingar. Sjukvårdshuvudmännen ger de ekonomiska och praktiska möjligheterna att göra detta. Data som insamlas i Swedeheart avidentifieras från personnummer och används för kontroll av vårdens kvalitet och för forskning. I TASTE (Thrombus Aspiration in ST-Elevation Myocardial Infarction in Scandinavia) studien har läkarna efter godkännande av etikprövningsnämnd tillfrågat patienter med hjärtinfarkt att delta i studien där behandling med eller utan användning av blodproppssugning slumpmässigt tilldelats.

 

Rekordmånga bidrag på ESC kongressen

Uppsala Clinical Research Center deltog i år med rekordmånga bidrag vid European Society of Cardiology (ESC) kongressen i Amsterdam den 31 augusti-4 september. ESC arrangerar varje år världens största kongress inom kardiologi med 30 000 deltagare och 4000 presentationer.

I år presenterades data från många studier där UCR är involverade, t ex ARISTOTLE, PLATO, RELY och PUMI. Flera olika forskare från Sverige redogjorde för forskningsresultat baserade på data från de svenska kvalitetsregistren SWEDEHEART och SCAAR. Dessutom presenterades TASTE, en registerbaserad randomiserad klinisk studie som visar att trombaspiration i samband med ballongvidgning (PCI) inte ökar överlevnaden jämfört med enbart PCI vid hjärtinfarkt. Både resultaten från TASTE och den nya, unika metoden, fick stort genomslag på kongressen. Det fick även Sten Rubertssons presentation av LINC-studien som visar att mekaniska hjärtkompressioner ger minst lika bra resultat som manuella hjärtkompressioner.

Utöver detta hade UCR-forskare flera olika föredrag, presenterade postrar och deltog i diskussioner, och under temat ”Meet the legends” talade UCR:s chef, professor Lars Wallentin om stora upptäckter inom hjärtsjukvården.

 

Underkategorier