Kontakta oss


Telefon: 018-611 95 00
Fax: 018-51 55 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hitta hit

Nyheter

Workshop i hälsoekonomi 8 maj

Välkommen till HEFUU:s workshop 8 maj kl. 13:00-16:30
Akademiska sjukhuset, ing. 70, Hedstrandsalen
Börjar med lunch 12:00-13:00 Pausrummet

Anmäl dig på www.hefuu.uu.se, senast 1 maj.

Medverkande är

Per Johansson, Dept. of Statistics
Causal analysis with longitudinal observation studies.

Eva Mörk, Dept. of Economics
Family background, health, and the development of human capital.

Bodil Svennblad, UCR
Healthcare costs estimation with censored data, an example from an observational study of newly diagnosed type-2 diabetes patients in Sweden (ROSE).

Inna Feldman, Dept. of Women’s and Children’s health
Cost-effectiveness of four parenting programmes and bibliotherapy for parents of children with conduct problems: a multicentre randomised controlled trial.

 

UCR medverkar på Nationell konferens om klinisk forskning

Den första nationella konferensen om klinisk forskning, 14-15 april 2015 i Göteborg, skall ge inspiration och framförallt verktyg och kunskap kring klinisk forskning. Stort fokus ligger på utredningen om vikten av nationell och regional samordning för kliniska studier (Starka Tillsammans) och hur vi gemensamt tar steget vidare från idé till verklighet.

Läs mer...

 

Nya professorer

Vi är stolta över att UCRs två forsknings- och utvecklingsledare har fått nya befattningar vid Uppsala universitetet.

Stefan James fick 150301 den nyinrättade tjänsten som professor i kardiologi med inriktning mot klinisk kardiovaskulär forskning, och strax därefter blev Johan Sundström 150401 befordrad till professor i epidemiologi. 

Ett stort grattis till våra framgångsrika forskare och lärare, vi är mycket glada att ha så kompetenta medarbetare i vår organisation! 

Jonas Oldgren, verksamhetschef

stefan james          johan sundström
Stefan James   Johan Sundström

 

Kort vårdtid efter höftfraktur ökar risk att avlida

Patienter som vårdas kortare tid än 10 dygn på sjukhus efter en höftfraktur har en tydligt ökad risk att avlida inom en månad efter utskrivning från sjukhuset, jämfört med patienter som får en längre vårdtid. Det visar professor Karl Michaëlsson tillsammans med forskare vid Umeå universitet i en studie som publicerats i tidskriften British Medical Journal, BMJ.

Läs mer...

 

Stort utbud av analystjänster via UCR Laboratory

UCR Laboratory erbjuder analysservice och andra laboratorietjänster för forskare och företag. I nedanstående länk presenteras ett utbud av aktuella analyser som utförs. UCR Laboratory arbetar även med metodutveckling och har därför möjlighet att vid behov skräddarsy specialanalyser. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

Utbud av aktuella analyser

 

UCR medverkar i studie om embryokvalitet vid provrörsbefruktning

Två forskare från UCR, Lars Berglund och Nermin Hadziosmanovic, har medverkat i en mycket uppmärksammad studie från Carl von Linnékliniken om ett nytt poängsystem för att bedöma embryokvalitet vid provrörsbefruktning.

Läs mer...

 

AHA i Chicago

Forskare och företrädare från UCR deltog med presentationer och föredrag på AHA Scientific Sessions i Chicago den 15-19 november 2014. AHA Scientific Sessions är den ledande kardiovaskulära kongressen i USA med mer än 17 000 deltagare från mer än 100 länder.

Lars-Wallentin-Paul-Dudley-White-forelasning-liten


Lars Wallentin, grundare av UCR, fick som andra svensk i historien hålla den prestigefyllda Paul Dudley White-föreläsningen. Priset föräras dem som det amerikanska hjärtsällskapet anser har haft stor betydelse för hjärtmedicinen.

Lyssna till intervjun som Dagens Medicin gjort med Lars Wallentin med anledning av priset.

 

SSF anslag Biomarkörer för klinisk relevans

Ny siegbahnAProfessor Agneta Siegbahn tilldelades tillsammans med professor Lars Lind, docent Jonas Oldgren och professor Lars Wallentin den 5 november 2014
ett forskningsbidrag på 35 Mkr under fem år från Styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Anslaget går till projektet "Biomarkörer i hjärt-kärlsjukdom - ABC risk score”.

Projektet har som målsättning att ta fram biomarkörer som för säkrare riskbedömningar och möjligheter att kunna individanpassa behandling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom, förmaksflimmer och stroke. Projektet konkurrerade med 133 andra an-
sökningar och var det enda projektet inom hjärt-kärlområdet bland de nio som erhöll anslag.

Läs mer...

 

Svensk studie visar att mjölk kan ge ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom

Det vi såg var att högt intag av mjölk gav högre risker, säger professor Karl Michaëlsson till SVT.

Till intervjun i SVT om studien

Till artikeln (BMJ)

 

 

Anna Beskow en av tre finalister till utmärkelsen Framtidens ledare i sjukvården

Anna Beskow är chef för Uppsala Biobank som är en del av UCR. Hon tillträdde som chef för biobanken när den bildades 2008.

Priset Framtidens ledare delas ut av Sjukvårdens ledarskaps­akademi. Syftet är att lyfta fram unga ledare som har visat prov på skickligt ledarskap.

Priset delades ut på Sjukvårdens ledarskapsdag den 21 oktober av Drottning Silvia och juryns ordförande Barbro Fridén.

 

European Society of Cardiology Congress 2014

UCR var välrepresenterat på ESC, världens största kardiologikongress. Av de 5000 presentationer som hölls under kongressen, var ca 50 relaterade till UCR genom anknutna forskare, studier eller register.

Ett axplock ur programmet:

Den första registerbaserade randomiserade studien, TASTE, presenterades första gången för ett år sen, och i år presenteras ettårs-resultaten av Bo Lagerqvist.

Johan Sundström presenterar en poster ” Exercise and risk of atrial fibrillation - a systematic review and network meta-analysis”.

Jonas Oldgren håller föredraget ” My patient on anticoagulants presents with an ischaemic stroke”.

Ur registret SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry) presenterar Christoph Varenhorst en jämförelse mellan läkemedelsstent och vanliga metallstent vad gäller förekomsten av stent-trombos.

Hela listan med UCR:s deltagande i ESC 2014 finns här.

 

SymBIO's- att både kunna ge och få

Ny storgardsMaria Storgärds på Uppsala Biobank har fått beviljat anslag från Vinnova (Verket för innovationssystem) för att genomföra en förstudie " SymBIO's- att både kunna ge och få", under hösten 2014. Förstudien ska undersöka hur man kan öka tillgången av biologiskt material samt den information om provet och provgivaren som finns inom sjukvården för produktutveckling och metodvalidering som sker hos företag, utan att riskera patientintegriteten. Förstudien ska också undersöka om de företag som får tillgång till detta i sin tur kan ge ekonomisk ersättning för detta till sjukvården, i en modell som är transparant och kostnadsneutral. Allt ska kunna genomföras i enlighet med gällande lagar och regler. Resultatet av denna undersökning ska bli en modell där både de som ger och de som får kan känna sig trygga med att detta utbyte är lagligt och att integritetsskyddet består. För detta behövs också att en samtyckesblankett skapas, där provgivaren godkänner att uttaget biologiskt material i samband med operation används för forskning och utveckling.

Om det blir lättare för företagen att få tillgång till biologiskt material uttaget som en del av vårdprocessen, tillsammans med relevant information, skapas möjligheter för den medicinska företagsamheten i Sverige att utvecklas och ta större marknadsandelar och därmed skapa fler arbetstillfällen. Provgivaren blir också en vinnare, då man får del av nya analysmetoder, nya diagnosmetoder och nya behandlingsmetoder, etc. Om detta lyckas och när modellen är utvecklad, testad och validerad är vår avsikt att sprida den till andra sjukvårdsregioner i Sverige.

 

Universitetsledningen besökte Uppsala Biobank

Den 12 maj 2014, hade Uppsala Biobank besök av Uppsala universitets ledning, med rektor Eva Åkesson, pro-rektor Anders Malmberg och universitetsdirektören Ann Fust.

Uppsala Biobank fick under besöket möjlighet att berätta om sin historia och tillkomst, vilka uppdrag som biobanken har fått av sina huvudmän (landstinget och universitetet) och hur väl biobanken utnyttjas av forskare i Uppsala.

Vi fick också beskriva hur vi lyckats med att skapa en väl fungerade infrastruktur kring insamling, lagring och utplock av biobanksprover (blodprov), samt hur Uppsala Biobank kan bidra till att öka attraktionskraft för kompetens, forskning och investeringar i Uppsala.

 

Rektorsbesok-140512

 

Därefter tog Anna Beskow, chef för Uppsala Biobank, med sig gästerna på en rundvandring på avdelningen för klinisk kemi och farmakologi, som är vår samarbetspartner för insamlingen av blodprov och till Fryshotellet där vår automatiska frys finns för lagring och utplock.

En av kommentarerna av besökarna var att det var trevligt och intressant att få göra besök i en väl fungerade verksamhet. Uppsala Biobank var förstås glada och nöjda att kunna få visa upp vad som åstadkommits under de sex år som verksamheten funnits.

 

STABILITY-studien presenterades på ACC

I en världsomfattande studie har forskare studerat om inflammationshämning kan förebygga sjukdomstillstånd som har sin grund i åderförkalkning. Hos i övrigt välbehandlade patienter med kronisk kranskärlssjukdom hade behandlingen inga säkra effekter på dödlighet och sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom men studien gav ändå stöd för att inflammationshämning kan ändra utvecklingen av riskabla åderförkalkningsförändringar i kranskärlen. 

Sedan många år har man kunnat påvisa inflammation vid de åderförkalkningsförändringar i hjärtats kranskärl som leder till hjärtinfarkt. I en stor världsomfattande studie (STABILITY) har en internationell forskargrupp studerat inflammationshämning för att förebygga åderförkalkningshändelser. Resultaten från studien publicerades söndag 30 mars i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine samtidigt som de presenteras vid American College of Cardiology´s årliga möte i Washington.

Studien har letts av professor Lars Wallentin vid Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR) och professor Harvey White från Auckland, Nya Zealand.

Läs pressmeddelandet

 

Robert Califf höll årets Göran Gustafsson föreläsning

Robert Califf är professor i kardiologi och grundare av världens största akademiska kliniska forskningsinstitut vid Duke University, USA (DCRI), förebild för Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR).

Torsdag 13/3 höll han årets Göran Gustafssonföreläsning i Grönwallsalen med ett mycket visionärt tema "Redesigning the Foundations for Clinical Research at a National Level". Se föreläsningen på http://media.medfarm.uu.se/play/video/3953 Han var också gäst hos UCR som han ser som en inspiration för uppbyggnaden av nationella kvalitetsregister.

Robert Califf är en av världens mest citerade forskare i medicin och har lett den teknologiska utvecklingen av behandlingsprövningar inom hjärtsjukvården.

Idag leder han processen att genom den nya informationsteknologin integrera USA i ett gemensamt nätverk för kvalitetsregister, biologiska mätningar och kliniska prövningar för att förbättra sjukvården http://www.pcornet.org/.

 

Fortsätt satsa på kvalitetsregister – det räddar liv

Ordföranden för det nationella kvalitetsregistret Swedeheart Tomas Jernberg och UCRs medarbetare professor Lars Wallentin och docent Stefan James är tillsammans med verksamhetschefer för Sveriges största hjärtkliniker undertecknare av en debattartikel som publiceras på Svenska Dagbladets Brännpunkt. De skriver:

Idag (23/1) publiceras en studie i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet som visar att svensk hjärtsjukvård är i världsklass. Hjärtläkare och forskare från Storbritannien och Sverige har jämfört hjärtinfarktsvården i de båda länderna genom att utvärdera samtliga patienter som vårdats för hjärtinfarkt under en sex-årsperiod. Studien visar att dödligheten 30 dagar efter hjärtinfarkt är 30 procent lägre i Sverige (7,6 procent, jämfört med 10,5 procent). Skillnaden i dödlighet bedöms bero på en högre och jämnare kvalitet i svensk hjärtsjukvård. Studien visar att mer än 10 000 liv skulle ha kunnat räddas i Storbritannien om de brittiska patienterna hade fått samma sjukvård som i Sverige.

Läs mer...

 

RRCT uppmärksammas i European Heart Journal

UCRs medarbetare professor Lars Wallentin och docent Stefan James intervjuas i CardioPulse med anledning av RRCT och dess betydelse för forskning och utvärdering av behandlingsmetoder.

Läs mer...

 

Nytt blodprov påvisar ökad sjukdomsrisk

Forskare vid Uppsala Kliniska Forskningscentrum, UCR, leder utvecklingen av ett nytt blodprov där man mäter halterna av ett protein (GDF-15) och dess förmåga att förutse risken för hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Forskargruppen har tidigare visat att GDF-15 nivåerna är förhöjda vid diabetes, nedsatt njurfunktion, nedsatt hjärtfunktion, akut hjärtinfarkt och att förhöjda nivåer dessutom också indikerar en ökad risk för återinsjuknande och för tidig död vid dessa sjukdomar.

Nu presenterar forskarna att förhöjd GDF-15 nivå hos en kliniskt frisk äldre person är relaterad till risken att insjukna och avlida i förtid såväl i hjärt-kärlsjukdom som cancer. Resultaten baseras på mätningar av GDF-15 nivåerna hos 940 71-åriga friska män från Uppsala från den s.k. ULSAM studien (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men) och hur de relateras till sjuklighet och dödlighet vid 10 års uppföljning. Efter att ha korrigerat för ett stort antal andra kliniska och laboratoriemässiga riskfaktorer indikerar en ökad GDF-15 nivå ca 50–60% ökning av risken för sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och 30–40% ökning i sjuklighet och dödlighet i cancersjukdom.

Forskarna utreder nu om GDF-15 är en faktor som kan bidra till sjukdomsutveckling eller om det är en faktor som indikerar en ökad känslighet för utveckling av hjärt-kärl och cancersjukdom. GDF-15 är en signalsubstans som många olika celler kan sända ut som tecken på överbelastning och stress och därmed ett nedsatt försvar mot sjukdomsframkallande faktorer.
- Kanske är GDF-15 nivån en indikator på biologiskt åldrande som t.o.m. kan vara bättre än den kronologiska åldern på att förutsäga risken för sjuklighet och dödlighet i våra vanligaste åldrandesjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och cancer, säger professor Lars Wallentin.

Läs hela artikeln i Plos One

 

Rökning förändrar vår arvsmassa

Att rökning innebär stora hälsorisker är numera allmänt accepterat. Nya forskningresultat från Uppsala universitet och UCR (Uppsala Clinical Research Center) visar att rökning förändrar flera gener som kan kopplas till hälsoproblem hos rökare, till exempel ökad risk för cancer och diabetes.

Vi ärver våra gener av föräldrarna vid födseln. Senare i livet kan arvsmassan förändras genom så kallad epigenetisk modifiering, vilket innebär kemiska förändringar av DNA:t som påverkar genernas aktivitet. Sådana förändringar orsakas normalt av åldrandet men kan också uppkomma på grund av miljöfaktorer och livsstil.

Läs mer...

 

RRCT är en av årets viktigaste forskningsnyheter enligt Dagens Medicin

Forskare vid UCR står bakom den RRCT-studie (Registry-Based Randomized Clinical Trial) som finns med som nummer 5 på Dagens Medicins rankning av de tio viktigaste studierna det gångna året.

Läs mer...

 

Underkategorier