Kontakta oss


Telefon: 018-611 95 00
Fax: 018-51 55 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hitta hit

Kvalitetsregister

UCR är ett av Socialstyrelsen utsett Kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister. Vårt huvudsyfte är att utveckla, driva och förbättra nationella kvalitetsregister samt att fördjupa analys och rapportering från dessa register.

Kontakta oss gärna för mer information:
Peter Hedman
Sektionschef
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 076-721 78 94

UCR:s register
Klicka på ett registers namn (som är understruket) för att komma till respektive registers egen hemsida. Där kan du även logga in i registret.

AURICULA* - Förmaksflimmer- och antikoagulationsregister
ERAS – Enhanced Recovery After Surgery
GallRiks* - för gallsjukdomar
Kardiogenetikregistret - Ärftliga hjärtsjukdomar
Kateterablationsregistret* - Kateterbehandlingar vid hjärtrusningar
Mödrahälsovårdsregistret* - Register för graviditeter
NRS* - Nationella Registret över Smärtrehabilitering
Q-IVF* - In vitro fertilisering
RiksSvikt* - Svenska Hjärtsviktsregistret, patienter med hjärtsvikt
Senior Alert* - Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
SOReg* - Scandinavian Obesity Surgery Registry
SPAHR* - Svenskt register för pulmonell hypertension
SPOR - Svenskt PeriOperativt Register
SVAR - Svenskt Akutvårdsregister
SveDem* - Svenska Demensregistret
SWEDCON* - Barnhjärtregistret (inkluderar GUCH)
SWEDEHEART* - Sammanslagning RIKS-HIA, SEPHIA, SCAAR och Svenska Hjärtkirurgiregistret
SWEDEVOX* – för oxygenbehandling och respiratorbehandling i hemmet
SWEDVASC* - Nationellt register för kärlkirurgi
TBI - Traumatic Brain Injury
ThoR - Allmän Thoraxkirurgi
Webrehab Sweden* - Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin
ICMART - Internationellt register för In vitro fertilisering


*
Nationellt kvalitetsregister med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 

Senast uppdaterad onsdag, 07 januari 2015 14:06