Kontakta oss


Telefon: 018-611 95 00
Fax: 018-51 55 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hitta hit

Forskning

UCR arbetar inom flera kliniska forskningsområden och har arbetat med projekt inom hjärt-kärlsjukdom, internmedicin, ortopedi, obstetrik, reumatologi, njursjukdomar, fysiologi, odontologi, nutrition, cancer, öron- näsa- halssjukdomar, infektion samt psykologi.

Våra forskargrupper

Kardiologi
Till de vanligaste orsakerna till en för tidig död och sjukhusvistelser hör atherotrombotisk sjukdom i form av akut och kronisk kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Forskargruppen inom kardiologi strävar efter att utveckla, utvärdera och implementera nya arbetssätt och metoder för en mer individuell och skräddarsydd behandling av hjärtsjukdomar.

Epidemiologi

Inom epidemiologigruppen ägnar vi oss åt forskning med flera olika inriktningar men med epidemiologin som gemensamt arbetsverktyg. De huvudsakliga intresseområdena är skadeepidemiologi, osteoporosepidemiologi och kardivaskulär epidemiologi.

Forskningsnätverk

Epidemiologiskt nätverk (Epinet) vid Uppsala Universitet samlar medicinska forskare som har ett gemensamt intresse kring epidemiologiska frågeställningar. Nätverket riktar sig i första hand till forskare på post-doktoral nivå, vilka oavsett specialitet eller forskningsområde vill utveckla sitt kunnande och diskutera problem inom epidemiologisk metodik.
till Epinet

Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet (HEFUU) är ett tvärvetenskapligt forum för forskare från den samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteten vid Uppsala universitet som är intresserade av hälsoekonomi.

Nätverket för osteoporos (Osteoporosnet) utgörs av forskare från hela Sverige som är intresserade av osteoporosforskning. Nätverket samordnas av Karl Michaëlsson och finansieras av ett anslag från Vetenskapsrådet.
Gå till Osteoporosnet

TOTAL-AMI projektet har som huvudmål att kunna erbjuda skräddarsydd behandling till patienter med AMI och samtidig njurinsufficiens, förmaksflimmer eller KOL, och vid så kallad typ 2 hjärtinfarkt.
Gå till TOTAL-AMI

Forskningsfinansiering

På Uppsala universitets hemsida, under Forskningsfinansiering, finns samlade tips och länkar till olika databaser där man kan se tillgängliga forskningsfondsutlysningar. 

Senast uppdaterad onsdag, 12 december 2012 13:43