region
Regeringen beslutade den 11 september 2014 att det inom Vetenskapsrådet (VR) ska finnas en Kommitté för Kliniska studier med uppgift att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Enligt beslutet ska en nationell enhet förläggas till Göteborg medan det i varje sjukvårdsregion ska byggas upp en regional nod som ska ingå i det nationella systemet.

Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion beslutade 5 december 2014 att inom Regionala Forskningsrådet (RFR) bilda en enhet benämnd Regional nod för kliniska studier och att RFR ges uppdragsansvar för noden medan Uppsala Clinical Research Center (UCR) och Landstinget i Uppsala Län (LUL) har arbetsgivaransvaret. Den Regionala noden ("Forum Uppsala-Örebro") har i uppdrag att bilda lokala noder för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionens landsting och regioner. En nodföreståndare är tillsatt sedan hösten 2015 och den Regionala noden är placerad inom UCR som en separat enhet för att effektivt kunna utnyttja UCRs kompetens och administration under uppbyggnaden av den regionala infrastrukturen för samverkan om kliniska studier.

Infrastrukturen är fortfarande under uppbyggnad men sedan oktober 2015 finns en rådgivande grupp ("Nodrådet") etablerad som består av sjukvårdsregionens FoU-chefer/direktörer. Nodrådet möts 3-4 gånger per år. Det Lokala Nodnätverket med lokala samordnare inom alla sju landsting/regioner etablerades i mars 2016 och möts 6-7 gånger per år. Det Lokala Nodnätverket är en viktig del av den Regionala noden då de lokala samordnarna har ansvar för att bygga lokala nätverk och informationsstrukturer och vara en operativ del av Forum Uppsala-Örebro. Andra nätverk t ex för statistiker är under etablering och även en samrådsgrupp med regionala verksamhetsföreträdare från akademin, industrin och hälso- och sjukvården kommer att etableras.  

Forum Uppsala-Örebro egen hemsida.

sjulansloggor s

 

Tillbaka till toppen