I Sverige har vi utmärkta verktyg för att förenkla genomförandet av kliniska studier så att de blir enklare, smartare, billigare och snabbare med god kvalitet. Det finns ett ökat intresse från forskare, huvudmän, myndigheter och sponsorer för hur man kan använda registerdata på ett smart sätt i olika processteg såsom t ex behovsanalys, patientunderlag, patientrekrytering, uppföljning och monitorering. Därför anordnade Forum Uppsala-Örebro en temadag om randomiserade registerbaserade kliniska studier (RRCT) för att belysa pågående forskning samt ge praktiska tips om hur Uppsala Clinical Research Center (UCR) kan bidra till utveckling av RRCTs.

Temadagen som hölls den 8 juni 2016 samlade över 80 deltagare och var mycket uppskattad. En rad ledande forskare såsom Bertil Lindahl, Stefan James, Ingmar Näslund, Johan Sundström, Bo Lagerqvist, Claes Held och Mats Enlund deltog med presentationer och tankar om RRCT. Under dagens andra halva deltog personal från UCR för att dela med sig av sina erfarenheter inom området genom praktiska och handfasta tips. Forum Uppsala-Örebro planerar att följa upp denna aktivitet med andra RRCT-relaterade aktiviteter.

Rapport från Temadag om pragmatiska kliniska studier 8 juni 2016

Har ni frågor om temadagen är ni välkomna att kontakta Forum Uppsala Örebro..

 

 

Tillbaka till toppen