2016 års nationella konferens om kliniska studier anordnades av Forum Uppsala Örebro som regional värd och UCR som lokal arrangör. Konferensen stöds av Vetenskapsrådets Kommittee för Kliniska Studier och hölls på Uppsala Konferens och Kongress den 6-7 september 2016 och besöktes av 425 deltagare. 

Konferensen är tänkt som en plattform för dialog kring nationell samverkan för klinisk forskning i Sverige med syfte att stimulera kunskapsutbyte genom föreläsningar, seminarier och diskussioner. Konferensen ska verka för bättre samarbete och samordning nationellt, med målet att bidra till starkare samarbeten mellan den centrala enheten och de regionala noderna.

Konferensens fokus var att presentera hur Sverige kan återta sin position som världsledande inom klinisk forskning. Sveriges välorganiserade sjukvård med nationella kvalitetsregister möjliggör att studier kan genomföras med högsta tänkbara kvalitet till en marginell kostnad jämfört med en konventionell klinisk forskningsstudie. I kombination med tekniska lösningar som e- och m-hälsa har Sverige unika förutsättningar att i nära samarbete med patienterna genomföra studier, utvärdera behandlingsmetoder och nya läkemedels effektivitet i den kliniska verkligheten.

Läs mer i rapporten från konferensen.

 

 

 

Tillbaka till toppen