SK-kurser i specialiteten Kärlkirurgi

SK-KURSER MED SPECIFIK KÄRLKIRURGISK INRIKTNING 2017 ANORDNADE AV SSVS:

Ocklusiv sjukdom (2 dagar självstudier plus 2 dagar) v19 8-9 maj (Båstad)

OBS! sista anmälningsdag 2017-02-22

Vidare information och anmälan via denna PDF eller som nedan:

Kursen omfattar ocklusiv artärsjukdom i extremiteter och viscera. Kursupplägget är en kombination av web-baserad utbildning tillsammans med ett kliniskt inriktat två-dagars möte den 8-9 maj, i anslutning till Svenska Kärlmötet i Båstad 2017. Grundläggande kunskaper inom epidemiologi och patofysiologi inhämtas genom web-baserade föreläsningar eller självstudier. Även utbildning inom en del mindre kliniska områden ges i form av nät-studier.

Under de två dagarna i Båstad koncentreras undervisningen till kliniska aspekter av såväl akuta som kroniska manifestationer av benartärsjukdom och visceralkärlssjukdom med tonvikt på diagnostik och behandling.

Detaljerad kursplan och material för självstudier skickas ut en dryg månad före kursstart.

Kursansvariga: Manne Andersson, Jonas Malmstedt, Joakim Nordanstig, Birgitta Sigvant och Klas Österberg

Var?

Kursen hålls på Hotel Skansen, Båstad.

Kursstart måndagen den 8 maj cirka kl 09.00.

Anmälan

Kursen kostar 5625 SEK (inkl kaffe och luncher 8 + 9/5 samt kursmiddag 8/5)

Klicka HÄR för att komma direkt till anmälan.

Boende

Hotellrum finns reserverade 7 – 9 maj på kurshotellet Hotel Skansen i Båstad fram till fredagen den 10 mars. Efter den 10 mars bokas genom efterfrågan. Klicka HÄR för att komma direkt till hotellrumsbokningen.

För praktisk information gällande kursen vänligen vänd dig till MedKonf AB, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Carotis (2 dagar självstudier plus 2 dagar) v40

 

Praktisk kurs (för ST-läkare med ny målbeskrivning) 3 dagar v40

 

 

 Nedan lite kort information om andra kurser som ges via Socialstyrelsen:


Kurser av kärlkirurgiskt intresse

 

Kurser som kan vara av kärlkirurgiskt intresse:

-Högriskpatienter, hemodynamik och vätskebehandling i samband med kirurgi 2016-05-16 till 05-19

-Akut bukkirurgi

-Akut koagulation

-Antitrombotisk läkemedelsbehandling 2016-05-23 till 2016-05-27

-Cerebrovaskulära sjukdomar 2016-03-07 till 03-11

-Kirurgisk patofysiologi

-Katastrofmedicin

-Koagulationssjukdomar

-Teknik, fysik och strålskydd inom medicinsk radiologi

 

Ansökan till SK-kurser sker via: http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/ansoktillsk-kurser SK-kurser i specialiteten Kärlkirurgi

För att bli godkänd av socialstyrelsen för att bli specialist i kärlkirurgi krävs följande:

  • uppfylld tjänstgöring på kärlkirurgisk enhet med uppfyllande av utbildningsmål enl målbeskrivning och utbildningsbok
  • att man har gått alla sex kurser (delmål 5-11) inom de ämnen som beskrivs nedan (man kan gå motsvarande kurser annorstädes, om man väljer alternativa kurser måste man inför de externa granskarna kunna visa att de motsvarar de specialdesignade kurserna avseende innehåll, nivå och omfattning)

Hittills genomförda kärlkirurgiska kurser:

- Angiologi, venösa problem, koagulation och trombos   

Malmö, dec 2007

Malmö, nov 2010

Malmö, feb 2013

- Aneurysm sjukdom (även thorakala AA) 

Uppsala, okt 2008

Uppsala, okt 2011

Uppsala, maj 2013

Uppsala, nov 2015

- Karotis kirurgi och kärlaccess  

Linköping, maj 2009 

Linköping, maj 2011

Malmö, masj 2014

- Akut ischemi och kärltrauma 

Stockholm, mars 2010           

Stockholm, okt 2012

Stockholm, okt 2014

- Vaskulär imaging teknik och endovask. tekniker                     

Göteborg, maj 2010                

Göteborg, mars 2011

Göteborg, mars 2012

Göteborg, mars 2014

- Perifer ocklusiv sjukdom, inkl diabetes foten         

Örebro, sept 2010

Örebro, maj 2013

Tillbaka till toppen