SK-kurser i specialiteten Kärlkirurgi

 

Sedan Kärlkirurgi blev en egen basspecialitet 2015 har vi abetat fram ett nytt koncept för SK-kurserna som nu är mer komprimerade och delvis webbaserade sedan 2017. Två kurstillfällen per år planeras; ett i samband med Svenska Kärlmötet första veckan i maj och ett på hösten v 40.

Vi har snart en utbildningsportal för ST-läkarna där all kursinformation kommer att finnas samlad.

 

SK-KURSER MED SPECIFIK KÄRLKIRURGISK INRIKTNING ANORDNADE AV SSVS:

 

SK-kurser 2018:

  • SK-kurs i Praktisk Kärlkirurgi

           Den 1-3 oktober 2018 arrangeras åter den praktiska kursen i kärlkirurgi i Malmö.

           Sista anmälningsdag 18-07-22.

           För information och ansökan se här: SK-kurs i praktisk kärlkirurgi 2018

 

  • SK-kurs i Vaskulär medicin och Vensjukdomar

           Den 4-5 oktober 2018 arrangeras kursen i Vaskulär medicin och Vensjukdomar i Malmö.

           Sista anmälningsdag 18-08-15.

           För information och ansökan, se här: SK-kurs i Vaskulär medicin och Vensjukdomar 2018

 

SK-kurser genomförda 2018:

  • Aortasjukdom (2 d självstudier + 2 d kurs) den 14-15 maj 2018 i Stockholm i samband med Svenska Kärlmötet. 

           Var god se information och anmälan här: Aortasjukdom.

           Sista anmälningsdag den 1 feb 2018.

 

SK-kurser genomförda 2017:

  • Ocklusiv sjukdom (2 dagar självstudier plus 2 dagar) v19 8-9 maj 2017 (Båstad)
  • Karotis (2 dagar självstudier plus 2 dagar) v40 i Malmö

           SK-kurs Karotis.
            

 

Länk till Kursplanering:

Planering SK-kurser kärlkirurgi

 

 Tidigare  genomförda kärlkirurgiska kurser:

- Angiologi, venösa problem, koagulation och trombos   

Malmö, dec 2007

Malmö, nov 2010

Malmö, feb 2013

- Aneurysm sjukdom (även thorakala AA) 

Uppsala, okt 2008

Uppsala, okt 2011

Uppsala, maj 2013

Uppsala, nov 2015

- Karotis kirurgi och kärlaccess  

Linköping, maj 2009 

Linköping, maj 2011

Malmö, maj 2014

- Akut ischemi och kärltrauma 

Stockholm, mars 2010           

Stockholm, okt 2012

Stockholm, okt 2014

- Vaskulär imaging teknik och endovask. tekniker                     

Göteborg, maj 2010                

Göteborg, mars 2011

Göteborg, mars 2012

Göteborg, mars 2014

- Perifer ocklusiv sjukdom, inkl diabetes foten         

Örebro, sept 2010

Örebro, maj 2013

Tillbaka till toppen