SK-kurser i specialiteten Kärlkirurgi

SK-KURSER MED SPECIFIK KÄRLKIRURGISK INRIKTNING 2017 ANORDNADE AV SSVS:

  • Ocklusiv sjukdom (2 dagar självstudier plus 2 dagar) v19 8-9 maj 2017 (Båstad)

 

  • Karotis (2 dagar självstudier plus 2 dagar) v40 i Malmö

Nu är det äntligen dags att anmäla sig till "Karotiskursen". Var god se vidare information om anmälan SK-kurs Karotis.
Sista anmälningsdag 2017-08-15. 

Inom kort kommer även anmälan till "Praktiska kursen" se nedan.

 

  • Praktisk kurs (för ST-läkare med ny målbeskrivning) 3 dagar v40

 

 

 Nedan lite kort information om andra kurser som ges via Socialstyrelsen:


Kurser av kärlkirurgiskt intresse

 

Kurser som kan vara av kärlkirurgiskt intresse:

-Högriskpatienter, hemodynamik och vätskebehandling i samband med kirurgi 2016-05-16 till 05-19

-Akut bukkirurgi

-Akut koagulation

-Antitrombotisk läkemedelsbehandling 2016-05-23 till 2016-05-27

-Cerebrovaskulära sjukdomar 2016-03-07 till 03-11

-Kirurgisk patofysiologi

-Katastrofmedicin

-Koagulationssjukdomar

-Teknik, fysik och strålskydd inom medicinsk radiologi

 

Ansökan till SK-kurser sker via: http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/ansoktillsk-kurser SK-kurser i specialiteten Kärlkirurgi

För att bli godkänd av socialstyrelsen för att bli specialist i kärlkirurgi krävs följande:

  • uppfylld tjänstgöring på kärlkirurgisk enhet med uppfyllande av utbildningsmål enl målbeskrivning och utbildningsbok
  • att man har gått alla sex kurser (delmål 5-11) inom de ämnen som beskrivs nedan (man kan gå motsvarande kurser annorstädes, om man väljer alternativa kurser måste man inför de externa granskarna kunna visa att de motsvarar de specialdesignade kurserna avseende innehåll, nivå och omfattning)

Hittills genomförda kärlkirurgiska kurser:

- Angiologi, venösa problem, koagulation och trombos   

Malmö, dec 2007

Malmö, nov 2010

Malmö, feb 2013

- Aneurysm sjukdom (även thorakala AA) 

Uppsala, okt 2008

Uppsala, okt 2011

Uppsala, maj 2013

Uppsala, nov 2015

- Karotis kirurgi och kärlaccess  

Linköping, maj 2009 

Linköping, maj 2011

Malmö, masj 2014

- Akut ischemi och kärltrauma 

Stockholm, mars 2010           

Stockholm, okt 2012

Stockholm, okt 2014

- Vaskulär imaging teknik och endovask. tekniker                     

Göteborg, maj 2010                

Göteborg, mars 2011

Göteborg, mars 2012

Göteborg, mars 2014

- Perifer ocklusiv sjukdom, inkl diabetes foten         

Örebro, sept 2010

Örebro, maj 2013

Tillbaka till toppen