VAD ÄR KUB?

En kirurgisk utbildning ackrediterad av Svensk Kirurgisk Förening

KUBKirurgisk UtBildning.
En KUB-kurs är granskad och godkänd avseende innehåll av SKF:s utbildningskommitté och budgeten är godkänd av skattmästaren.

Samtliga KUB-kurser på SKFs hemsida här

Tillbaka till toppen