SE DE OBLIGATORISKA SK-KURSERNA HÄR.

Socialstyrelsens projektgrupp för översyn av specialistutbildningarna föreslog i april 2012 att kärlkirurgi ska bli en egen basspecialitet.  från och med januari 2014.

Socialstyrelsen lade i juli 2012 fram sin slutrapport avseende ”ny specialitetsindelning av läkare” där kärlkirurgi blir en egen basspecialitet. Se ordföranden Anders Wanhainens kommentar

samt Socialstyrelsens nyhetsbrev och slutrapport:

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juli/nyspecialitetsindelningavlakarefardig

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-7-9/Sidor/default.aspx

Utbildningen till specialistkompetent kärlkirurg har tydligt definierats. Inför godkännandet av egen basspecialitet måste utbildningen ånyo omarbetas, inklusive "common trunk", och detta sker i samarbete med övriga basspecialiteter. SSVS jobbar intensivt med detta nu under hösten 2012-2013.

I den nuvarande specialistutbildningen ingår obligatoriska SK-kurser, det vill säga sex kurser som är specialdesignade för att uppnå de utbildningsmål som är definierade i målbeskrivningen och utbildningsboken. Kurserna går inte så ofta varför det är viktigt att i god planera kursdeltagandet. Om man byter ut någon av dessa kurser mot alternativa kurser, kanske internationellt, är det viktigt att kontrollera så att den alternativa kursen är jämbördig i nivå, omfattning och innehåll.

Det  finns även ett stort utbud av vidareutbildningskurser, varav många i ESVS regi.

Det finns också möjlighet att genomgå europeisk examination i kärlkirurgi. Ytterligare info om detta: UEMS, som inkluderar CME, FEBVS. Examinationen är frivillig men har i princip antagits som obligatorisk specialistexamen i Schweiz och frivillig examen i Sverige. För examen i år, se Senaste nytt.

Kärlkirurgerna deltar även i kirurgernas grundläggande specialistutbildning, en av de så kallade KUB-kurserna handlar om kärlkirurgi. Efterutbildningen av kirurgerna i den så kallade bakjoursskolan innehåller även kurser om kärlkirurgi. Svensk Kirurgisk Förening har bett SSVS och Traumaföreningen att tillsammans genomföra kurser i Kärl och Trauma, ett arbete som är inlett.


 
Tillbaka till toppen