UTBILDNINGSSTIPENDIUM

Gore utbildningsstipendium delas ut till läkare som behöver ekonomiskt stöd för utbildnings- och forskningssyfte eller auskultation på annat sjukhus inom området kärlkirurgi. De sjukhus vederbörande vill besöka skall ha ett dokumenterat kunnande inom området.

Stipendiet

Stipendiesumman är SEK 25.000 fördelat i poster om 1 – 2 stipendier.

Stipendiekommitté

Svensk Förening för Kärlkirurgis sittande styrelse

Koordinator Anders Berg, W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

Ansökningsförfarande

Skriftlig ansökan, blankett  - se länk nedan (eller kontakta Gore), skall innehålla:

  • RESMÅL 
  • AVSIKT MED RESA
  • BETYDELSE FÖR KÄRLKIRURGI
  • MERITFÖRTECKNING

Ansökan skall vara postdatumstämplat senast den 21 april 2017 och skickas till Stipendiekommittén:

W.L. Gore & Associates Scandinavia AB, Att.: Anders Berg, Medical Division, Box 268, SE-431 23 Mölndal

Alternativt med e.post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ansökan om stipendium är begränsat till maximalt två gånger för en och samma sökande.

Ytterligare information på adress eller e-post ovan eller 0704-202827

Bedömningsgrunder

Utbildningens betydelse för kärlkirurgin och för den resande. Alla kliniskt verksamma läkare inom området kärlkirurgi har möjlighet att söka detta stipendium. I första hand ges stipendiet till icke disputerad alternativt nydisputerad under senaste två åren.

Meddelande av beslut

På grundval av insända ansökningshandlingar fördelar kommittén stipendiebeloppen.

Offentliggörande sker i samband med Svensk Kärlkirurgisk Förenings möte under Kirurgveckan.

Redovisning

Senast 3 månader efter avslutat projekt insändes rapport till kommittén under ovanstående adress.

Rapporten kommer att publiceras på Svensk Förening för Kärlkirurgis hemsida. 

Kungörelse av stipendietagare

Svenska Kirurgveckan samt Svensk Förening för Kärlkirurgis hemsida

 gore logo fullcolor

GORE och Gore-Tex® är varumärken för W.L. Gore & Associate

Statuter

Ansökan GORE          

Gore stipendiater 1999 -

 

Tillbaka till toppen