Ändrade stadgar Svensk förening för Kärlkirurgi godkändes och stadfästes enligt protokollfört och justerat beslut med två tredjedels majoritet vid årsmötet i augusti 2016. 

Tillbaka till toppen