Anmälan till Svenska Kärlmötet i Båstad den 11-12 maj 2017 nu öppen! För vidare information och anmälan var god se mötets hemsida svenskakarlmotet.se .

Svenska Kärlmötet 2017 innehåller sessioner om behandling av extremitetsischemi och komplexa arteriovenösa sår samt risker med strålexponering och hur man bäst skyddar sig mot strålning vid kärlkirurgiska ingrepp. Kärlkirurgisk utbildning kommer att belysas ur ett internationellt perspektiv. Som tidigare kommer även en session om aktuella studier som påverkar klinisk praxis samt en session för stipendier och avhandlingsarbeten under 2016. Det är även ett omfattande sköterskeprogram.

Som tidigare år genomförs under onsdagen en praktisk workshop och ett utbildningsmöte. I tillägg kommer årets Svenska Kärlmöte att föregås av ST-kurs i ocklusiv artärsjukdom den 8-9 maj samt Scandinavian Venous Forum möte den 10 maj.

Allt detta följt av gemensam middag på kvällen den 11 maj.

Välkomna till Svenska Kärlmötet!

Tillbaka till toppen