Bästa medlemmar,

här kommer lite information om vad som pågår i föreningen nu under hösten och planeringen för 2018:

 

  • SSVS 25 år och Swedvasc 30 år: I år är det jubileum för både vår förening (SSVS) och vårt register (SW). Detta kommer att firas med en jubileumsskrift!
  • Standardiserade vårdförlopp (SVF): Ett arbete har påbörjats med att ta fram rekommendationer för nationella standardiserade vårdförlopp och ledtider för de kärlkirurgiska diagnoserna. I en första omgång skapas SVF för diagnosgrupperna Kritisk benischemi (sammankallande Ulf Hedin) och Abdominellt aortaaneurysm (sammankallande Björn Sonesson).  Detta arbete går helt i linje med SKLs ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar”. De standardiserade vårdförloppen och dess ledtider kommer att bygga på data från rekommendationer och slutsatser från SBU, Socialstyrelsen, regionala vårdprogram och internationella riktlinjer. Arbetet planeras att vara sammanställt till årsskiftet och kommer att presenteras på Svenska Kärlmötet 2018.
  • Mentorsprogrammet för yngre läkare och blivande kärlkirurger har varit mycket givande och kommer starta med ny omgång våren 2018.
  • De nya SK-kurserna: Fortsatt arbete pågår i de nationella fakulteterna för att skapa det nya kursprogrammet för ST-läkare. En utbildningskoordinator (Kjerstin Ädel-Malmborg) har anställts i föreningen för att koordinera dessa under det första året. Kursen i Benartärsjukdom gavs i maj 2017. Kursen i carotissjukdom och en ny praktisk kurs kommer att ges i Malmö i okt 2017. Kurserna planeras att återkommande ligga två gånger per år; en i samband med Svenska Kärlmötet i början av maj och en på hösten vecka 40. Schema för dessa kommer att ligga på hemsidan/utbildning.
  • SSVS Kärlakademi: För specialistläkare har ett fortbildningsprogram skapats med början med aortasjukdom i Uppsala i november 2018. Detta program kommer att ske i samarbete med Gore och bestå preliminärt av fyra nationella workshops med fördjupning i olika kärlkirurgiska områden under en 2-års period.
  • Svenska Kärlmötet kommer att vara i Stockholm den 16-18 maj 2018
  • Kirurgveckan kommer i augusti 2018 att vara i Helsingborg. 

 

 

Tillbaka till toppen