”WANNABE KÄRLKIRURG”

- MENTORSPROGRAM FÖR YNGRE KOLLEGOR -

Studierektorer och nationella samordnare: Jan Holst och Rebecka Hultgren

Målsättning med programmet

För att stimulera och öka intresset för kärlkirurgi redan på ett tidigt stadium under läkargärningen startar Svensk kärlkirurgisk förening SSVS ett mentorskapsprogram som riktar sig till läkarstudenter vid de olika medicinska fakulteterna i Sverige samt läkare under allmäntjänstgöring och före specialitetsutbildning. Detta program erbjuder ett stipendium till 10 adepter årligen för att följa med 1-2 dagar/termin vid närliggande kärlkirurgisk enhet i Sverige med en uppföljande avslutande träff för årets adepter och mentorer. Man kommer att ges god möjlighet att bilda sig en uppfattning om specialiteten och förutsättningarna att bli en modern kärlkirurg i Sverige. Detta kommer att berika dina möjligheter att välja specialitet och också vara en värdefull merit när du söker tjänster i framtiden. Programmet riktar sig till: AT-läkare, Vik-ul inom vilken opererande specialitet som helst (dock <6 mån inom kärlkirurgi). Vik-ul före AT. Läkarstudenter sista terminen efter särskild prövning.

Process

Anmälan fram till 20 /12 , urval av SSVS styrelse i samråd med studierektorerna. Brev och regional matchning sker därefter. Anmälan sker med mail med personligt brev max 1 sida och CV 1 sida. Ange en referens, och glöm inte kontaktuppgifter. Anmälan sker till SSVS sekreterare. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Programmet Mars 2016-Dec 2016.

Första mötet sker i enlighet med planeringen inom programmet på din närmsta regionala kärlkirurgklinik. Vi stödjer planering för ett första möte mellan adept/handledare. Under perioden skall minst 1 klinisk dag och 1 jourpass ske/termin. 1 möte/kvartal för alla adepter/handledare i regionen, studierektorna försöker besöka varje regionmöte en gång. Under december 2016 avslutar vi programmet med en gemensam dag där vi utbyter våra erfarenheter med programmet. Man kan också planera en fortsättning utanför programmet i samband med detta möte.

Välkommen med din anmälan! Jan och Rebecka

Vid frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tillbaka till toppen