Sista dag för att söka Lilla Kärlexpriset (pris för den som klarat UEMS specialistexamen) är 31/12, se http://www.ucr.uu.se/ssvs/index.php/stipendier-att-soeka/lilla-kaerlexpriset

Bästa medlemmar,

här kommer lite information om vad som pågår i föreningen nu under hösten och planeringen för 2018:

 

  • SSVS 25 år och Swedvasc 30 år: I år är det jubileum för både vår förening (SSVS) och vårt register (SW). Detta kommer att firas med en jubileumsskrift!
  • Standardiserade vårdförlopp (SVF): Ett arbete har påbörjats med att ta fram rekommendationer för nationella standardiserade vårdförlopp och ledtider för de kärlkirurgiska diagnoserna. I en första omgång skapas SVF för diagnosgrupperna Kritisk benischemi (sammankallande Ulf Hedin) och Abdominellt aortaaneurysm (sammankallande Björn Sonesson).  Detta arbete går helt i linje med SKLs ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar”. De standardiserade vårdförloppen och dess ledtider kommer att bygga på data från rekommendationer och slutsatser från SBU, Socialstyrelsen, regionala vårdprogram och internationella riktlinjer. Arbetet planeras att vara sammanställt till årsskiftet och kommer att presenteras på Svenska Kärlmötet 2018.
  • Mentorsprogrammet för yngre läkare och blivande kärlkirurger har varit mycket givande och kommer starta med ny omgång våren 2018.
  • De nya SK-kurserna: Fortsatt arbete pågår i de nationella fakulteterna för att skapa det nya kursprogrammet för ST-läkare. En utbildningskoordinator (Kjerstin Ädel-Malmborg) har anställts i föreningen för att koordinera dessa under det första året. Kursen i Benartärsjukdom gavs i maj 2017. Kursen i carotissjukdom och en ny praktisk kurs kommer att ges i Malmö i okt 2017. Kurserna planeras att återkommande ligga två gånger per år; en i samband med Svenska Kärlmötet i början av maj och en på hösten vecka 40. Schema för dessa kommer att ligga på hemsidan/utbildning.
  • SSVS Kärlakademi: För specialistläkare har ett fortbildningsprogram skapats med början med aortasjukdom i Uppsala i november 2018. Detta program kommer att ske i samarbete med Gore och bestå preliminärt av fyra nationella workshops med fördjupning i olika kärlkirurgiska områden under en 2-års period.
  • Svenska Kärlmötet kommer att vara i Stockholm den 16-18 maj 2018
  • Kirurgveckan kommer i augusti 2018 att vara i Helsingborg. 

 

 

-MENTORSPROGRAM FÖR YNGRE KOLLEGOR-

Mentorsprogram

Nationella samordnare: Rebecka Hultgren, Jan Holst och Karin Ludwigs

Målsättning:

Att stimulera och öka intresse för kärlkirurgi på ett tidigt stadium. Du som går sista terminen på läkarprogrammet eller är AT-läkare/underläkare har nu möjlighet att följa en kärlkirurg och se vad det innebär att vara kärlkirurg i dag. Du kommer få en inblick i verksamheten och berika dina möjligheter till att välja specialitet samt få en värdefull merit inför framtida ansökningar.

Process:

Anmälan sker fram till 30/11. Därefter sker ett urval av SSVS styrelse i samråd med studierektorerna. Anmälan via mail, CV samt personligt brev max 1 sida vardera. Glöm inte att ange en referens och kontaktuppgifter. Anmälan sker till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Programmet (februari 2018 till december 2018):

Stipendium till max 16 adepter för att följa arbetet på en kärlkirurgisk klinik. Ett första möte sker på gemensam ort med gemensamma diskussioner och simulatorövningar. Vi stödjer planeringen för fortsatta möten mellan adept och mentor. Under programmet skall man auskultera minst 1 klinisk dag och ett jourpass per termin. Två möten per termin för alla adepter och mentorer i samma region där samordnarna försöker närvara vid ett tillfälle.

Under december 2018 avslutar vi programmet med en gemensam dag där vi utbyter erfarenheter med programmet. Man kan i samband med detta möte planera för en eventuell fortsättning utanför programmet.

Välkommen med din anmälan!

Vid frågor kontakta: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tillbaka till toppen