Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och Vensjukdomar (SFÅV) syftar till att främja forskning inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion. Årets forskningsanslag uppgår till 200 000 kr. Sista ansökningsdag 27/3.

Se mer här: Forskningsanslag SFÅV och här http://venforsk.se

Anmälan till Svenska Kärlmötet i Båstad den 11-12 maj 2017 nu öppen! För vidare information och anmälan var god se mötets hemsida svenskakarlmotet.se .

Svenska Kärlmötet 2017 innehåller sessioner om behandling av extremitetsischemi och komplexa arteriovenösa sår samt risker med strålexponering och hur man bäst skyddar sig mot strålning vid kärlkirurgiska ingrepp. Kärlkirurgisk utbildning kommer att belysas ur ett internationellt perspektiv. Som tidigare kommer även en session om aktuella studier som påverkar klinisk praxis samt en session för stipendier och avhandlingsarbeten under 2016. Det är även ett omfattande sköterskeprogram.

Som tidigare år genomförs under onsdagen en praktisk workshop och ett utbildningsmöte. I tillägg kommer årets Svenska Kärlmöte att föregås av ST-kurs i ocklusiv artärsjukdom den 8-9 maj samt Scandinavian Venous Forum möte den 10 maj.

Allt detta följt av gemensam middag på kvällen den 11 maj.

Välkomna till Svenska Kärlmötet!

Bästa medlemmar,

här kommer lite information om vad som pågår i föreningen nu under hösten och planeringen för 2017:

  • Ett arbete har påbörjats med att ta fram rekommendationer för nationella standardiserade vårdförlopp (SVF) och ledtider för de kärlkirurgiska diagnoserna. I en första omgång skapas SVF för diagnosgrupperna Kritisk benischemi och Abdominellt aortaaneurysm.  Detta arbete går helt i linje med SKLs ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar”. De standardiserade vårdförloppen och dess ledtider kommer att bygga på data från rekommendationer och slutsatser från SBU, Socialstyrelsen, regionala vårdprogram och internationella riktlinjer.
  • Mentorsprogrammet 2016 för yngre läkare och blivande kärlkirurger kommer att ha sitt avslutningsprogram nu i december. Programmet planerar att starta en ny omgång 2017.
  • Fortsatt arbete pågår i de nationella fakulteterna för att skapa det nya kursprogrammet för ST-läkare. Kurser i Benartärsjukdom, Karotis och Praktisk kurs planeras för 2017. En av kurserna kommer att vara i anslutning till Svenska Kärlmötet (PAD) och de övriga tvår kurserna vecka 40.
  • För specialistläkare kommer ett fortbildningsprogram att skapas med början 2017: SSVSKärlakademi. Detta program kommer att ske i samarbete med Gore och bestå preliminärt av fyra nationella workshops med fördjupning i olika kärlkirurgiska områden under en 2-års period.
  • Svenska Kärlmötet kommer åter vara i Båstad 11-12/5 2017. Sedvanliga förmöten planeras10/5.
  • Kirurgveckan kommer i augusti 2017 vara i Jönköping

Länkar till  Protokollet Årsmötet 2016 samt  Verksamhetsberättelse från året.

Nu kan man anmäla sig till kursen i ocklusiv sjukdom i Båstad den 8-9 Maj.

Mer information finns på http://www.ucr.uu.se/ssvs/utbildning/sk-kurser

GORE utbildningsstipendium á 25 000 kr går nu att söka fram till 21/4. Se vidare information under http://www.ucr.uu.se/ssvs/stipendier-att-soeka/gore-utbildningsstipendium .

Möjlighet till 6 månaders kärlkirurgiskt fellowship på KS se Annons fellowship KS 2017

Fantastisk chans vid St Thomas hospital i London!
Från vår nestor inom venkirurgi, Bo Eklöf, kommer följande information.
Steve Black har utannonserat en ettårig tjänst vid sin klinik för utbildning inom de venösa sjukdomarna. St Thomas’ i London är ju sedan många år Mekka för de venösa och lymfatiska sjukdomarna med pionjärer som Kinmonth, Browse och Burnand. Steve Black har nu tagit över detta prestigefyllda jobb och skapat ett modernt centrum med hög aktivitet. Han bad mig att undersöka om det finns någon svensk vältränad kärlkirurg som vill komma och jobba med honom under ett år. Jag ser detta som en stor chans för en svensk som vill skaffa sig en venös profil och befrukta svensk kärlkirurgi med modern kunskap inom det venösa fältet.
 
Ansökan måste in senast 19/6. Personlig kontakt med Steve: tel +44 7810445772; mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 
Steve är en utmärkt person som idag har en ledande ställning inom brittisk och europeisk kärlkirurgi. 
Bo Eklöf, MD, PhD

”WANNABE KÄRLKIRURG”

- MENTORSPROGRAM FÖR YNGRE KOLLEGOR -

Studierektorer och nationella samordnare: Jan Holst och Rebecka Hultgren

Målsättning med programmet

För att stimulera och öka intresset för kärlkirurgi redan på ett tidigt stadium under läkargärningen startar Svensk kärlkirurgisk förening SSVS ett mentorskapsprogram som riktar sig till läkarstudenter vid de olika medicinska fakulteterna i Sverige samt läkare under allmäntjänstgöring och före specialitetsutbildning. Detta program erbjuder ett stipendium till 10 adepter årligen för att följa med 1-2 dagar/termin vid närliggande kärlkirurgisk enhet i Sverige med en uppföljande avslutande träff för årets adepter och mentorer. Man kommer att ges god möjlighet att bilda sig en uppfattning om specialiteten och förutsättningarna att bli en modern kärlkirurg i Sverige. Detta kommer att berika dina möjligheter att välja specialitet och också vara en värdefull merit när du söker tjänster i framtiden. Programmet riktar sig till: AT-läkare, Vik-ul inom vilken opererande specialitet som helst (dock <6 mån inom kärlkirurgi). Vik-ul före AT. Läkarstudenter sista terminen efter särskild prövning.

Process

Anmälan fram till 20 /12 , urval av SSVS styrelse i samråd med studierektorerna. Brev och regional matchning sker därefter. Anmälan sker med mail med personligt brev max 1 sida och CV 1 sida. Ange en referens, och glöm inte kontaktuppgifter. Anmälan sker till SSVS sekreterare. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Programmet Mars 2016-Dec 2016.

Första mötet sker i enlighet med planeringen inom programmet på din närmsta regionala kärlkirurgklinik. Vi stödjer planering för ett första möte mellan adept/handledare. Under perioden skall minst 1 klinisk dag och 1 jourpass ske/termin. 1 möte/kvartal för alla adepter/handledare i regionen, studierektorna försöker besöka varje regionmöte en gång. Under december 2016 avslutar vi programmet med en gemensam dag där vi utbyter våra erfarenheter med programmet. Man kan också planera en fortsättning utanför programmet i samband med detta möte.

Välkommen med din anmälan! Jan och Rebecka

Vid frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Very Urgent Carotid Endarterectomy Confers Increased Procedural Risk

är nu publicerad i Stroke.

Tillbaka till toppen