Denna sida innehåller länkar till kongresser/möten. Avgränsningen gentemot kurser är inte alltid knivskarp - kursutbudet finns redovisat under "Utbildning".

Vårmötet heter från och med år 2013 Svenska Kärlmötet. 

Kongresser/Möten är uppdelade på Svenska KärlmötetKirurgveckan och Andra möten. Andra möten finns det gott om, och fler kan läggas till - den som önskar få något infört kan mejla till webmaster. 

Tillbaka till toppen