Svensk förening för Pulmonell Hypertension (SveFPH)har tagit fram ett nationellt kvalitetsregister (SPAHR).

Föreningen vill dessutom verka för:

  • optimal utredning, vård och uppföljning av patienter med olika former av pulmonell hypertension
  • att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet
  • att sprida kunskap om dessa sjukdomsgrupper och deras omhändertagande såväl inom sjukvården som till allmänhet och beslutsfattare
  • att förbättra samarbetet mellan olika vårdnivåer, liksom mellan olika regionala centra - att bevaka den internationella utvecklingen inom ämnesområdet
  • att det nationella kvalitetsregistret (SPAHR-registret) används och utvärderas.


Föreningen ska dessutom vid behov kunna fungera som remissinstans. Föreningen förverkligar sina uppgifter i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställs vid föreningens möten.

 

Välkommen som medlem!
Medlemsavgiften, 100 kr, insättes på bankgiro nr 5870-0485. Glöm inte uppge namn, adress och mailadress.

Kontaktpersoner i styrelsen för Svensk Förening för Pulmonell Hypertension:
Ordf. Göran Rådegran, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
sekr. Maria Willehadson,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tillbaka till toppen