Styrgruppen är utsedd av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi med tre års mandatperiod. Nuvarande mandatperiod sträcker sig till utgången av 2018.

Styrgruppen har följande sammansättning:

Registerhållare: Dr Johan Ottosson, M.D, Örebro/Lindesberg

Ordförande: Professor Erik Näslund, Danderyd, Stockholmsregionen

 

Dr Lars Boman, M.D, Lycksele, Norrland 

Docent Magnus Sundbom, Akademiska sjukhuset, Uppsala-Örebro regionen 

Docent Torsten Olbers, Sahlgrenska, Västra regionen

Dr Peter Möller, Kalmar, Sydöstra regionen

Obesitassjuksköterska Ami Bylund, Ersta

Dietist Ann Laurenius, M.D, Sahlgrenska  

Dr Anna Elmered, Skövde 

Professor Mikael Wirén, Norrköping 

 

Dessutom är tre personer ständigt adjungerade till styrgruppens möten och dess kommunikation: 

Docent Ingmar Näslund, Örebro

Dr Villy Våge Ordf. för SOReg-Norge, Norge

Sjuksköterska Tina Galmén, Registrets nationella koordinator, Örebro 

Tillbaka till toppen