Årsrapport 2016 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

 

Användarenkät 2017 frågor och svar

Nu finns uppdaterade enkäter för uppföljning vid 6 veckor, 1, 2, 5  samt 10 år tillgängliga.

Enkäter

Datum: Onsdag 26 april 2017

Plats: Ersta sjukhus, Stockholm

 

Sammanfattning av registerdagen 

 

 

Forskningsrapporter ur SOReg, sammanfattning

SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för obesitaskirurgi, Finsk Förening för metabol kirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi har antagit riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter fetmakirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.

Dokumentet kan laddas ner här

Årsrapport 2015 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, forskning

Publicerad december 2016

See IN ENGLISH - Annual reports 2014

Återinläggningar beror ofta på någon form av komplikation och kan därför vara ett grovt mått på kvalitet. Återinläggningar är också resurskrävande. Om man kunde bättre förstå varför de uppkommer och finna sätt att minska deras antal skulle vården effektiviseras. Läs mer

information

Datainspektionen har gjort klart vissa krav som måste ställas på information till patienterna om att data om dem registreras i nationella kvalitetsregister.
Läs mer...

 

Förslag på skriftlig patientinformation om kvalitetsregister. 

Nationell, registerstödd randomiserad kontrollerad multicenterstudie jämförande gastric bypass och sleeve gastrectomy. Studien startade i början av 2016 och inkludering beräknas pågå till augusti 2017. Arton av Sveriges opererande enheter ingår hittills i studien. 

Syfte med studien är att jämföra operationsmetoderna sleeve gastrectomy och gastric bypass och att skapa vetenskapligt underlag för att bättre kunna rekommendera optimal operationsmetod för den enskilde i framtiden.

Rekrytering till studien sker genom erbjudande till de patienter som står på väntelista för fetmakirurgi vid de kliniker som ingår i studien. 

BEST-studiens hemsida

BEST Patientinformation och samtycke

BEST Studieprotokoll version 2

Underkategorier

Tillbaka till toppen