Vid registrering av datum kommer nedanstående meddelande upp. Detta är en bugg i systemet som ska åtgärdas snarast.

Klicka på Ja.

Bugg datum

 

 

Årsrapport 2017 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

SOReg Patient som flyttat till annat landsting

konferens

Årets registerdag hölls på Södersjukhuset i Stockholm den 11 april.

 Här finns samtliga presentationer från registerdagen publicerade.

 

 

Från och med måndag den 26 februari kommer det att krävas eTjänstekort för inloggning till SOReg.

Detta gäller samtliga kliniker med några få undantag.

  • Sätt i kortet i kortläsaren
  • Öppna SOReg:s startsida
  • Klicka på kortinloggning

Kortinloggning

Nu finns uppdaterade enkäter för uppföljning vid 6 veckor, 1, 2, 5  samt 10 år tillgängliga.

Enkäter

Forskningsrapporter ur SOReg, sammanfattning

SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för obesitaskirurgi, Finsk Förening för metabol kirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi har antagit riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter fetmakirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.

Dokumentet kan laddas ner här

Årsrapport 2015 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, forskning

Publicerad december 2016

See IN ENGLISH - Annual reports 2014

Återinläggningar beror ofta på någon form av komplikation och kan därför vara ett grovt mått på kvalitet. Återinläggningar är också resurskrävande. Om man kunde bättre förstå varför de uppkommer och finna sätt att minska deras antal skulle vården effektiviseras. Läs mer

information

Datainspektionen har gjort klart vissa krav som måste ställas på information till patienterna om att data om dem registreras i nationella kvalitetsregister.
Läs mer...

Kvalitetsregister - Förslag skriftlig patientinformation

 

Nationell, registerstödd randomiserad kontrollerad multicenterstudie jämförande gastric bypass och sleeve gastrectomy. Studien startade i början av 2016 och inkludering beräknas pågå till augusti 2017. Arton av Sveriges opererande enheter ingår hittills i studien. 

Syfte med studien är att jämföra operationsmetoderna sleeve gastrectomy och gastric bypass och att skapa vetenskapligt underlag för att bättre kunna rekommendera optimal operationsmetod för den enskilde i framtiden.

Rekrytering till studien sker genom erbjudande till de patienter som står på väntelista för fetmakirurgi vid de kliniker som ingår i studien. 

BEST-studiens hemsida

BEST studieprotokoll version 4.0

BEST patientinformation och samtycke version 4.0

Underkategorier

Tillbaka till toppen