forskning2 

Att starta

Forskning med SOReg-data

Intresseanmälan för uttag av data ur SOReg för forskning

Kontrakt för forskning baserat på SOReg

Publicerad forskning

Vetenskapliga publikationer och abstract

Forskningsrapporter ur SOReg, sammanfattning - Ny kunskap som baseras på data från SOReg, för patienter och lekmän

Variabelförteckning 

 Variabelförteckning SOReg

 

 

Tillbaka till toppen