För att ansluta sig till SPIRRIT HFpEF skall ett resursintyg signeras av verksamhetschefen och skickas till

Inger Ekman
Uppsala Clinical Research Center
Uppsala Science Park, MTC
Dag Hammarskjölds väg 14B
751 83 Uppsala

Blanketten resursintyg hittar du här

 

 

Tillbaka till toppen