Datum   TemaFöredragshållareTyp av presentation
2018-06-08RiksSvikts Kvalitetssäkrings Drive
Vad har gjorts och hur går vi vidare?
Peter Vasko, Catarina Dahlbom, Ola VedinInspelad
2017-06-08CRT och ICD vid hjärtsviktFrieder Braunschweig, Peter Vasko

Power point CRT

Power point ICD

2017-05-17RiksSvikt Nya generationen, nya möjligheterCatarina Dahlbom, Peter Vasko

Inspelad

Power point (Catarina)

Power point (Peter)

2017-04-06RiksSvikt Nya generationenCatarina Dahlbom

Inspelad

Power point 

2017-02-16

Hjärtsvikt och NT-proBNP

Marie-Louise Edvinsson

Inspelad

Power point

2016-12-01 Hjärtsvikt och lungsjukdom - dyspnéutredning

Alf Tunsäter, Peter Vasko

 

Inspelad

PowerPoint (Tunsäter)

PowerPoint (Vasko)

2016-10-26 Hjärtsvikt – fysisk träning, egenvård och palliativ vård  Åsa Cider, Anna Strömberg, Anna Forssell Inspelad
2016-10-26 Egenvård vid Hjärtsvikt Anna Strömberg  PowerPoint 
2016-10-26 Fysisk träning vid kronisk hjärtsvikt  Åsa Cider  PowerPoint 
2016-10-26 Palliativ vård vid hjärtsvikt Anna Forssell  PowerPoint 
2016-09-23

Hjärtsvikt njursvikt och hyperkalemi

Peter Vasko Inspelad
2016-09-23 Hjärtsvikt och njursvikt  Peter Vasko  PowerPoint   
2016-06-29 Diastolisk hjärtsvikt - vad är det? Peter Vasko Inspelad
2016-06-29 HFpEF  Peter Vasko  PowerPoint   
2016-05-25 Hjärtsvikt - Förbättringsprojekt i norr och söder Catarina Dahlbom  Inspelad
2016-04-20 Nya RiksSvikt;  processregistrering och koll på läget.  Catarina Dahlbom 

 PowerPoint  

 Inspelad

2016-03-30 Entresto, nytt hjärtsviktsläkemedel  Peter Vasko

 PowerPoint  

2016-02-24 Hjärtsvikt och järnbrist  Peter Vasko  PowerPoint 
2016-01-28

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt. 

Peter Vasko

 PowerPoint 

 

 

Tillbaka till toppen