Den 27:e april släpptes RiksSvikt i nytt format. Här på hemsidan har vi en manual under kliniker där det står om tankarna kring förändringen och alla variabler.

Nu har vi Index - den första registreringen och den kan göras på mottagning eller i slutenvården, alla andra besök räknas från index. Uppföljningsbesöket - den registrering som görs när personen med hjärtsvikt är optimalt behandlad med alla läkemedel och eventuell deviceterapi, ska göras inom 6 månader från Index. Sedan är det årliga uppföljningar och de kan göras som tidigare med enkät eller nu också per telefon eller mottagningsbesök.

I registret under verktyg finns en enkät - pilotenkät, den är kort och fyll gärna i den för då får vi synpunkter samlade.

De registreringar som inte var klarmarkerade i gamla RiksSvikt flyttades inte över, men de finns kvar om du vill registrera in dem i nya RiksSvikt. Alla klarmarkerade basregistreringar som fanns i gamla RiksSvikt har flyttats över och blivit ett Index.

I gamla RiksSvikt kommer du fortfarande åt rapporter på era tidigare registreringar. Det är inte möjligt att registrera i gamla RiksSvikt längre!

För att få mer information om nya RiksSvikt finns ett inspelat webbinarium och ett ytterligare kommer nu 17/5.

Tips för att använda RiksSvikt som det kvalitetsverktyg det är i arbetet med hjärtsvikt. Direktregistrera tillsammans med personen under vårdmötet. För att underlätta arbetet är det bra att ha två bildskärmar, en med journalen och en med registret. Under tiden personen fyller i PER, livsstil, civilstånd och PROM har du möjlighet att fylla i labvärden och ekg till exempel. 

Om det blir tekniska fel vid registreringen, skicka då en rapport till UCR och ange alltid patientid, skicka aldrig personnummer! 

Om du har frågor och problem med registreringarna kontakta din koordinator!

Tillbaka till toppen