Folkets Hus, City Conference Center, Stockholm

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 9 november 2017

Konferensen är en plats för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra användare och utvecklare.

läs mer

Tillbaka till toppen