Välkommen att höra det senaste om strukturerad hjärtsviktsvård, diagnostik och modern behandling.

Inom verksamhetsområdet Akutsjukvård och Internmedicin, SUS, är hjärtsvikt den vanligaste orsaken till akutbesök och med inskrivning för vård på sjukhus. Det är också vanligt att hjärtsviktspatienterna har behov av återinskrivning på sjukhus. Trots stora framsteg inom diagnostik och terapi under senaste årtionden har problemen kvarstått. Bara i Region Skåne beräknar man att det finns 30 000 individer med hjärtsvikts-sjukdomar och vår uppfattning är att vi inte tillräckligt uppmärksammat detta. Det finns brister i vårdkedjan med kontinuiteten och i omhändertagandet. Allt för många patienter har inte fått korrekt diagnos eller är underbehandlade.

På denna Tegger-Hjärtsviktsdag, med aktuella föreläsningar med de senaste forskningsrönen visas hur vi på bäst möjliga sätt möter upp mot denna utmaning med diagnostik och systematisk behandling. Målsättningen är att detta ska leda till bättre omhändertagande om och systematisk uppföljning av våra hjärtsviktspatienter och att vi ser färre akutbesök och reducerat antal återinläggningar.

Vi riktar oss med dessa föreläsningar till alla som är intresserade och involverade i hjärtsviktssjukdomar; såväl inom professionen, ansvariga för sjukvården och från allmänheten.

13.00 Hjärtsviktssymposiet inleds av:
Björn Eriksson, förvaltningschef, Skånes Universitetssjukvård och kardiolog, Erik Rehnström, dekanus medicinska fakulteten Lunds Universitet Bo Baldetorp, prefekt, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Med övergripande ansvar för sjukvård och forskning.

FÖRELÄSNINGAR:

Det endokrina hjärtat: Kan vi påverka och förbättra för våra hjärtsviktspatienter genom bättre förståelse av det endokrina hjärtats farmakologi?
Professor, Öl, Lars Edvinsson, Lund, IKVL, LU
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vad kan vi utläsa på EKG hos hjärtsviktspatienter?
Öl. Hans-Jörgen Nilsson, Lund, kardiologi.
Hans-jöDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vad får vi svar på med EKO kardiografi undersökning?
Öl. Karin Åström Olsson, Malmö, klinisk fysiologi och kardiologi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Akut hjärtsvikt - ABCDE handläggning på akuten.                            
ST- läkare, Grunde Gjesdal, Lund, Internmedicin och kardiologi.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Njursvikt & Hjärtsvikt- Hur rädda är vi för det? 
Öl. Shahriar Akaberi, Lund, Internmedicin och njurmedicin.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Järnbrist och hemoglobin vid hjärtsvikt?
Öl. Lars Nilsson, Lund, Hematologi och koagulation.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

14.30 – 14.50 Paus med förfriskning, utställning och information

Förmaksflimmer, hjärtsvikt och hög ålder” hur gör vi då?
Professor, Öl. Pyotr Platinov, kardiologi, Lund.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                           

Modern hjärtsviktsbehandling med ett enkelt blodprov - NT-proBNP. Betydelse av en standardiserad vårdplan som leder till förbättrat resultat av hjärtsviktsbehandling.
Doktor medicinsk vetenskap, MSc, Marie-Louise Edvinsson, IKVL, Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Palliation - vad är det, när behövs det vid hjärtsvikt?
Professor, Öl. Carl Johan Furst, Lund, IKVL, Palliativt utvecklingscentrum. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

RiksSvikt 15 år - vad lär vi oss från nationella kvalitetsregister?
Erfarenhet från > 80 000 patienter med hjärtsvikt.
Professor, Öl. Ulf Dahlström, Kardiolog, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköpings universitet.
Ulf.dahlströDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diskussion ytterligare synpunkter och avslutande kommentarer (avslutas 16.30).

Marie- Louise Edvinsson & Lars Edvinsson

Anmälan görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

VO Akutsjukvård och Internmedicin, SUS, Lund och Malmö
Institutionen för kliniska vetenskaper, AVD. för Medicin, Lunds Universitet

                                                

Tillbaka till toppen