Ulf Stenestrand

Om du vill hedra Ulf Stenestrands minne gör det genom att stödja ”Ulf Stenestrands Minnesfond för Registerforskning” pg 35500-8, ange på inbetalningen Ulf Stenestrands Minnesfond.

Med stöd av

sos_90.gif
skl_logo_2009_new
sv-CardLogga.gif

Sponsorer

RIKS-HIA har valt att inte ha sponsorer från läkemedelsindustrin.