Resultat

BEHANDLINGSRESULTAT - TRENDER - ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Årsrapport från Q-IVF
Behandlings-resultat
egna gameter. Riket
Behandlings-resultat
Donation.
Riket
Öppna jämförelser
IVF-behandling
Öppna jämförelser 
patientupplevd kvalitet KUPP
Trender

2015 (gäller behandlingar startade 2013)

 Resultat 2013

 Resultat 2013

 

 Enkät 2015 Trender t.o.m 2013

2014 (gäller behandlingar startade 2012)

Resultat 2012

Resultat 2012

 

Enkät 2013 Trender t.o.m 2012
 

Resultat 2011

Resultat 2011

Jämförelser 2010-2011 

    
 

Resultat 2010

 

Jämförelser 2010 

    
 

Resultat 2009 

 

Jämförelser 2009

    
 

Resultat 2008

 

  

    
 

Resultat 2007

 

  

    

 

Kolumn 1 Årsrapport från Q-IVF ger lite allmän information om hur många behandlingar som startats i Sverige, vilken typ av behandlingar som startats, hur många embryon som återförts etc. Visar riksdata för IVF-behandlingar med egna och donerade gameter samt donatorsinsemination. Här hittar du också trenddiagram och öppna jämförelser.

Kolumn 2 Behandlingsresultat egna gameter. Här hittar du detaljerad data om IVF-behandlingar (där paret använt sina egna ägg och spermier) i tabeller och diagram.

Kolumn 3 Behandlingsresultat donation. Här hittar du detaljerad data om IVF behandlingar med antingen donerade ägg eller spermier, i tabeller och diagram.

Kolumn 4 Öppna jämförelser. Här visas varje kliniks förlossningsfrekvens för kvinnor som gjort 1-2 IVF-behandlingar (egna gameter) och som inte tidigare har IVF-barn. Finns även i årsrapporten.

Kolumn 5 Öppna jämförelser, KUPP. Här visas hur man ur patientperspektiv upplever tillgänglighet, information, medicinsk vård etc.Enkäten genomförs samtidigt på landets alla IVF-kliniker med ca 1½ års mellanrum. Finns även i årsrapporten.

Kolumn 6 Trender. Här visar grafer med trender över tid (från 1991). Finns även i årsrapporten.

 

Senast uppdaterad fredag, 09 oktober 2015 10:45