NRS har gjort samkörningar med data från försäkringskassa angående sjukskrivning för att kvalitetssäkra registret. Denna data är avidentifierat vilket innebär att det inte går att härledda information till enskilda personer. Resultat av samkörningen som redovisades på ett deskriptivt sätt i en delrapport 2013, visar att smärtrehabiliteringen ledde till minskade sjukskrivningar vid jämförelser mellan året innan rehabilitering och ett och två år efter rehabilitering. Registret avser nu att göra en statistisk bearbetning av samma data. Denna bearbetningen har inga negativa konsekvenser. Fördelarna med att genomföra denna fördjupade analys av data är att den blir en grund för att förbättra smärtrehabilitering. Bearbetningen syftar till att svara på följande frågor: 1) finns det förändringar i sjukskrivningsmönstren från ett år före till ett och två år efter smärtrehabilitering, 2) finns det könsskillnader i sjukskrivningsmönstren, 3) finns det påverkan av ändringar i lagar och föreskrifter inom det nationella försäkringssystemet på sjukskrivningsmönstren. Resultat kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Du som fick smärtrehabilitering med avslut under perioden 1 april 2007- 31 december 2011 och fyllde i registrets frågeformulär under denna period och inte vill medverka i denna bearbetning, kontakta vår nationella koordinator för NRS sv.

 

Intressant läsning: Evidensdokumentet  "Evidens för icke farmakologiska interventioner inklusive Multimodal rehabilitering vid kroniska smärtor - ett kontinuerligt evidensarbete" finns nu publicerat under fliken Forskning.

Just nu avråder vi er från att använda grupprapporten pga felaktigheter i antal patienter som genereras. 

20181010: UCR har byggt om systemet bakom grupprapporterna vilket har tagit lång tid.
Vecka 42-43 görs en test avseende patienturvalet i grupprapporten i testmiljö.
Därefter ska test även göras utifrån att urval av olika patientgrupper fungerar, t.ex. utifrån Lokal kod.
De nya grupprapporterna kan efter detta sättas i drift.

På grund av att EQ5D inte längre får ligga publikt har vi tagit bort alla frågeformulär där EQ5D ingår från hemsidan.
När ni behöver frågeformulär får ni maila er nationella koordinator Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. så mailar någon av oss formulären till er.
Vi hoppas kunna hitta en lösning där ni kan öppna frågeformulären via er inloggning så småningom.

 

Från och med 25 maj gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige. Den ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Alla kvalitetsregister, inklusive NRS, behöver göra vissa förändringar för att leva upp till kraven i GDPR. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett direktiv för detta. En del info från SKL finns att läsa här: http://www.kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk.1946.html

Uppdaterade frågeformulär med patientinformation anpassad till GDPR finns nu publicerade.

OBS Rödmarkerad text anpassas till varje enskild enhet.

SKL har under några år extra finansierat nationella kvalitetsregister, vi har minska våra avgifter till deltagande enheter under flera år. Avgiften för deltagande i NRS specialistvård blir 20 000 kr/ år from 2018 i paritet med procentuell nerdragen extra finansiering från SKL.

Årsrapporter 2018 (avslut rehab 2017 samt ettårs uppföljning 2016) för NRS specialistvård finns nu publicerad under flik NRS specialistvård/Årsrapporter.

MPI-profilerna beräknas på felaktigt sätt, så använd inte dessa innan felet är avhjälpt. Värde genereras även om del 2 inte är ifyllt.

ÅTGÄRDAT!

Rand fysisk funktion visar fel värde i individrapport (graf). Övriga rapporter visar rätt värde.

Nu finns NRS specialistvårds årsrapport del 1 att ladda ner under "NRS specialistvård" -"Årsrapporter". Den är uppdelad i en huvuddel och en bilaga. Den avser patienter avslutade under 2016.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK