Just nu avråder vi er från att använda grupprapporten pga felaktigheter i antal patienter som genereras.
Arbete pågår för att åtgärda felen

Från och med 25 maj gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige. Den ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Alla kvalitetsregister, inklusive NRS, behöver göra vissa förändringar för att leva upp till kraven i GDPR. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett direktiv för detta. En del info från SKL finns att läsa här: http://www.kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk.1946.html

Uppdaterade frågeformulär, med patientinformation anpassad till GDPR, finns nu publicerade.

OBS! Rödmarkerad text ska anpassas till varje enskild enhet.

Årsrapport 2018 för NRS primärvård finns nu publicerad under flik NRS primärvård/Årsrapporter.

ÅTGÄRDAT!

Fel värde visas för Rand-36 Fysisk funktion i Individrapport (graf).

Årsrapport del 1, som behandlar data från tiden innan NRS pv var webbaserad, finns nu att ladda ner under "Årsrapporter"

Tillbaka till toppen